Univerziteti u inostranstvu

OSNOVNE STUDIJE U INOSTRANSTVU

univerziteti u inostranstvu - osnovne studije

Univerziteti u inostranstvu koji nude osnovne studije na engleskom jeziku nisu opšte tako retki kao što većina studenata misli. Iako, osnovne studije jesu ređe na engleskom jeziku u državama kao što je Nemačka, Austrija, Francuska itd. Apliciranje na osnovne studije u inostranstvu je deo bazičnog paketa usluga koje nudimo, a ujedno i najzastupljeniji segment.

Govorimo o stotinama univerziteta u inostranstvu u preko dvadeset destinacija na koje možemo da vas upišemo. Zbog obimnosti dokumentacije i detaljnosti procesa, kao i polaganja pristupnih testova jezika, molimo vas da nam se javite na vreme.

Pravilo je ranija aplikacija, raniji odgovor. Ako stre upisali završnu godinu srednje škole, to je najbolje vreme za početak procesa. Osnovne studije mogu da traju 3 godine što je u Evropi skoro pa pravilo , dok su u USA, Kanadi, Novom Zelandu, Australiji 4 godine. Imajte na umu da za aplikaciju na univerzitet u inostranstvu morate da pripremite određene testove. Sigurno se pitate koja je to dokumentacija potrebna za aplikaciju na osnovne studije, to su sledeća dokumenta:

 • CV
 • Motivaciono pismo ili esej
 • Pisma Preporuke
 • TOEFL/IELTS/Cambridge sertifikat engleskog jezika
 • Nekada SAT test, ali ne uvek
 • Sken prve strane pasoša
 • Svedočanstva 3 razreda srednje škole originali
 • Svedočanstva 3 razreda srednje škole prevedeni kod sudskog tumača na engleski jezik
 • Potvrda da ste sada 4.razred srednje škole ili diploma ako ste srednju školu završili
 • Prevod potvrde da ste 4. razred srednje škole ili prevod diplome srednje škole
 • Moguć intervju ili dodatna dokumentacija koju bi univerzitet u inostranstvu zatražio
 • Opis određenih srednjoškolskih predmeta po godinama- popularan zahtev u Holandiji
 • Nekad prijemni ispit, ali uglavnom nema prijemnih ispita na univerzitetima u inostranstvu osim : medicina, stomatologija, arhitektura ..(i ovo zavisi od destinacije i samog univerziteta na koji aplicirate)

MASTER STUDIJE U INOSTRANSTVU

Univerziteti u inostranstvu - master studije

Postdiplomske studije sve više dobijaju na popularnosti delom i zbog činjenice da sve glavne destinacije nude programe na engleskom, pa kandidat ne mora da se opterećuje učenjem lokalnog jezika. Na red dolaze najčešće posle par godina radnog iskustva, pa zrelost i početna upućenost kandidata značajno olakšavaju proces. Obavezno pogledajte našu ponudu univerziteta u inostranstvu .
Kada govorimo o master studijama imajte na umu da master studje mogu da traju jednu ili 2 godine. Zabluda koja važi kod nas jeste da samo posle četvorogodišnjih studija možete na jednogodišnje mastere. To nije tačna informacija.

Razlika u trajanju mastera ne utiče na diplomu i zvanje koje ćete dobiti nakon završetka programa, razlika je prevashodno u strukturi samog mastera. Jednogodišnji masteri na univerzitetima u inostranstvu su prevashodno namenjeni studentima koji žele brzo da uplove u poslovni svet, dok su dvogodišnji više istraživački i odlična su podloga za doktorske studije. Postoji određena dokumentacija koju morate da imate i za jednogodišnje i za dvogodišnje mastere, i to su :

 • CV
 • Motivaciono pismo ili esej
 • Pisma Preporuke
 • TOEFL/IELTS/Cambridge sertifikat engleskog jezika
 • Nekada GRE/GMAT test, najviše za mastere ekonomije, marketinga, menadžmenta, hr-a, bizisa..)
 • Sken prve strane pasoša
 • Spisak položenih ispita iliti dodatak diplomi ako ste diplomirali originalni dokument
 • Spisak položenih ispita iliti dodatak diplomi ako ste diplomirali prevod na engleski jezik kod sudskog tumača
 • Potvrda da ste sada završna godina fakulteta ili diploma ako ste diplomirali – originalni dokument
 • Potvrda da ste sada završna godina fakulteta ili diploma ako ste diplomirali – prevod na engleski jezik kod sudskog tumača
 • Moguć intervju ili dodatna dokumentacija koju bi univerzitet u inostranstvu zatražio
 • Opis svih predmeta (course description) – popularan zahtev univerziteta u Holandiji

Univerziteti u inostranstvu