Univerzitet Debrecen

Univerzitet Debrecen

Univerzitet Debrecen ima dugu istoriju koja datira iz 16. veka. Univerzitet u Debrecinu, osnovan 1538. godine, imao je centralnu ulogu u obrazovanju, nastavi na maternjem jeziku i širenju mađarske kulture u regionu, kao i u celoj zemlji. Visoka škola je ubrzo postala najznačajniji kulturni centar u celoj zemlji, gde se školovao veliki broj pisaca, naučnika i političara.

Sa oko 28 hiljada studenata, od kojih je preko 6.900 stranih studenata, Univerzitet u Debrecinu je danas jedna od najvećih institucija visokog obrazovanja u Mađarskoj i celom regionu. Saradnja njegovih 14 fakulteta obezbeđuje multidisciplinarnu pozadinu koja garantuje Univerzitetu vodeću ulogu kao istraživačke i obrazovne institucije i intelektualnog centra istočne Mađarske.

Univerzitet sprovodi svoje programe prema Evropskom okviru kvalifikacija Bolonjskog procesa. Tako su diplome stečene na Univerzitetu u Debrecenu opšte prihvaćene u zemljama Evropske unije. Štaviše, svi njihovi programi su akreditovani od strane Mađarskog odbora za akreditaciju koji je deo Evropskog odbora za akreditaciju. Medicinske programe akredituju:

Svetska zdravstvena organizacija (SZO),

Državno odeljenje za obrazovanje (NI, SAD),

Medicinski odbor Kalifornije,

Medicinski saveti Indije (kvalifikacioni ispit je obavezan),

Izrael, Irska, Iran, Norveška i Sjedinjene Američke Države Arapski Emirati.

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

Bitne informacije:

 • 6,300 međunarodnih studenata
 • 87 Bachelor programa
 • 100 Master programa
 • 14 fakulteta i 24 phd pozicije
 • Sprovodi 14-15% akademskog istraživanja države Mađarske
 • 70 programa je na engleskom jeziku

Lokacija

Ovaj univerzitet se nalazi u gradu Debrecenu u Mađarskoj, na 2 sata od Budimpešte.

Debrecin je najveći grad van Budimpešte i ima preko 200.000 stanovnika. Na udaljenosti od 250 km istočno od glavnog grada, Debrecin je kulturni, ekonomski i naučni centar regiona i renomirani univerzitetski grad.

Programi – Univerzitet Debrecen

Programi osnovnih studija:

Agriculture

 • Agricultural Engineering
 • Food Engineering
 • Rural Development Engineering

Business 

 • Business Administration and Management
 • Commerce and Marketing

Engineering Programs

 • Biochemical Engineering
 • Chemical Engineering
 • Civil Engineering
 • Electrical Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Automotive Production Process Control Specialization
 • Building Services Engineering Specializaton
 • Operation and Maintenance Specialization​​
 • Mechatronics Engineering
 • Professional Pilot
 • Vehicle Engineering

Health Sciences

 • Nursing and Patient Care (Physiotherapy)
 • Nursing and Patient Care (Nurse)
 • Public Health
 • Dietetics
 • Medicine

Humanities

 • English and American Studies
 • Romance Philology and Cultures (French Studies)

IT

 • Business Informatics
 • Computer Science
 • ​Computer Science Engineering

Music

 • Musical Creative Art and Musicology
 • Classical Performing Arts (Music)

Science

 • Biology
 • Chemistry
 • ​Earth Sciences
 • ​Geography
 • Mathematics,
 • ​Physics

Master programi:

Agriculture

 • Animal Husbandry Engineering
 • Agricultural Environmental Management Engineering
 • Agricultural Water Management Engineering
 • Food Safety and Quality Engineering
 • Plant Protection
 • ​Rural Development Engineering

Business

 • International Economy and Business

Engineering

 • Chemical Engineering
 • Engineering Management
 • Environmental Engineering
 • Mechatronical Engineering
 • ​Mechanical Engineering
 • Urban Systems Engineering
 • Postgraduate Diploma in Lean Engineer
 • Postgraduate Diploma in Lean Manager
 • Postgraduate Diploma in Strategic Engineering and Sustainability Leadership

Health Sciences

 • Complex Rehabilitation
 • Public Health
 • Social Work in Health Care
 • Social Work and Social Economy

Humanities

 • English Studies
 • American Studies

IT

 • Computer Science
 • Computer Science Engineering

Law

 • European and International Business Law- LL.M.

Music

 • Classical Musical Performance

Science

 • Applied Mathematics
 • Biology
 • Chemistry
 • Environmental Sciences
 • Geography
 • ​Hydrobiology – Water Quality Management
 • Molecular Biology
 • Physics

Školarina- Univerzitet Debrecen

Školarina za Health Programe

DentistryFaculty of DentistryDMD17,500 USD /yearBiology, Chemistry, Physics (written test and oral exam) 
MedicineFaculty of MedicineMD16,900 USD /year 
PharmacyFaculty of PharmacyPharm. D8,000 USD /year 
NursingFaculty of HealthBSc6,500 USD /yearEntrance interview in English 
DieteticsFaculty of Public Health6,000 USD /year
Physiotherapy 6000 usd
Public Health 6000 usd
MSc3 semesters8,000 USD /year
Complex Rehabilitation4 semesters 8,000 USD /year
Social Work in Health CareFaculty of Health5,000 USD /year
Social Work and Social EconomicsMA 5,000 USD /year
Molecular BiologyFaculty of Medicine8,500 USD /year

Školarina za osnovne studije:

ProgramDurationTuition fee
Business Administration and Management *7 semesters6,000 USD/year
Commerce and Marketing *
Rural Development Engineering *
Business Informatics *
Computer Science Engineering *
Computer Science *6 semesters
Civil Engineering *8 semesters7,000 USD/year
Biochemical Engineering *7 semesters6,500 USD/year
Chemical Engineering *
Electrical Engineering *
Agricultural Engineering, BSc *
Food Engineering *
Mechatronics Engineering *7,000 USD/year
Mechanical Engineering *
Vehicle Engineering *
Professional Pilot with Type Rating *34,000 USD/year
Biology *6 semesters6,000 USD/year
Chemistry *
Earth Sciences *
Geography *
Mathematics *
Physics *
English and American Studies *5,500 USD/year
Romance Philology and Cultures (French Studies), BA *
Musical Creative Arts and Musicology *8,500 USD/year
Performance (Music) *

Školarina za master programe:

ProgramDurationTuition fee
Postgraduate Diploma in Lean Engineer *2 semesters7,500 USD/year
Postgraduate Diploma in Lean Manager *
Postgraduate Diploma in Strategic Engineering and Sustainability Leadership *
Univerzitet Debrecen
ProgramDurationTuition fee
European and International Business Law – LL.M.2 semesters7,000 USD/year
American Studies *4 semesters6,500 USD/year
English Studies *
International Economy and Business7,000 USD/year
Rural Development Engineering
Applied Mathematics
Biology
Chemistry
Environmental Sciences
Geography
Hydrobiology – Water Quality Management *
Physics *
Computer Science
Computer Science Engineering
Chemical Engineering *7,500 USD/year 
Engineering Management *
Environmental Engineering *
Mechanical Engineering *
Mechatronical Engineering *
Urban Systems Engineering *
Agricultural Environmental Management Engineering
Agricultural Water Management Engineering
Animal Husbandry Engineering
Food Safety and Quality Engineering
Plant Protection *
Classical Musical Performance8,500 USD/year
univerzitet Debrecen

Stipendije – Univerzitet Debrecen

Univerzitet u Debrecinu nudi međunarodnim studentima sa odličnim akademskim iskustvom priliku da se prijave za Međunarodni program stipendiranja UD-a za nastavak studija u oblasti nauke i poljoprivrede. Stipendista može ostvariti popust od 30% – 90% školarine za prvu godinu (2022/2023). Od druge godine stipendista ima pravo na popust na školarinu na osnovu akademskog rezultata iz prethodne godine.

Uslovi i sva potrebna dokumenta su u pdf-u ispod:

Dodatno imate mogućnost- STIPENDIUM HUNGARICUM – puna stipendija Mađarske Vlade, ne za sve programe. To zavisi iz koje zemlje dolazite, ali za CG stipendiraju i program medicine i stomatologije u potpunosti.

Slike univerziteta i grada

Zakaži konsultacije

  Saznaj više o zemlji univerziteta!

  Studiranje u Mađarskoj