Studije u Britaniji ili Americi?

Studije u Britaniji ili Americi? Koji bi bio izbor za vas?

Studije u Britaniji ili Americi – Imamo dobre vesti za vas! Sledećih 5 osnovnih razlika između obrazovanja u VB ili SAD-u  će vam znatno olakšati život i pomoći da donesete važnu odluku koja se tiče vašeg obrazovanja i buduće profesije, a možda i karijere u jednoj od vodećih država sveta!

Kako diktira iskustvo internacionalnih studenata, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija predstavljaju dve top destinacije za studije, a definitivno pružaju jedinstven osećaj i nezaboravno iskustvo. 

Činjenica je da postoje velike razlike u američkom i britanskom obrazovnom sistemu, troškovima života   i studiranja, mogućnosti zaposlenja i imigracione politike koja je jako važna, pa nas zato i ne čudi sve teže opredeljenje studenata za neku od ove dve opcije. 

Cilj ovog bloga nije da pokaže da je jedna ponuda bolja od druge, već da jasno ukaže na razlike u obrazovanju koje će vam pomoći da se na jednostavan i brz način identifikujete sa vrednostima i željenim oblikom strudiranja. Najbolji izbor je onaj koji je najpribližniji vašem životnom planu, odabiru profesije, a i budzeta. 

studije u Britaniji ili Americi
studije u Britaniji ili Americi

Kako uporediti studiranje u VB i SAD-u ?

Prilikom izbora idealne destinacije za studiranje, naići ćete na mnogo faktora koji mogu biti odlučujući ili presudni. Ako ih konstantno imate na umu, sam izbor će vam biti mnogo olakšavajući. 

U nastavku teksta, nudimo vam fakore koje smo prepoznali kao presudne. 

 1. Top univerziteti koji nude programe iz oblasti vašeg interesovanja
 2. Metode izučavanja koje se koriste u tim obrazovnim institucijama (zasnovane na teoriji, istraživanju, praksi i sl.)
 3. Vremenski period vaših studija
 4. Kriterijumi univerziteta
 5. Troškovi studiranja
 6. Životni troškovi
 7. Lakoća dobijanja studentske vize
 8. Odnos meštana prema internacionalnim studentima
 9. Imigraciona politika

U nastavku teksta ćemo analizirati svaku od stavki posebno, sa ciljem detaljnog sagledavanja šta VB ili SAD mogu ponuditi u ovim aspektima, a kako bi vaša odluka bila kompletna.

studije u Britaniji ili Americi
studije u Britaniji ili Americi

Sistem školovanja u VB i SAD

Dva glavna faktora su vodeća kada govorimo o razlici obrazovnog sistema u pomenutim državama, a to su metoda obrazovanja i vremensko trajanje obrazovanja.

 • Metoda obrazovanja

Poznato je da američki obrazovni sistem ima praktičniji pristup učenju, pa samim tim fokus studija nije samo teoretsko znanje, već se težište postavlja na istraživanju, stažiranju i učešću na projektima od akademske važnosti. 

Sa druge strane, britanski obrazovni sistem u centar postavlja teorijsko znanje , temeljno ulazeći u analizu predmeta od značaja i samim tim student imaju manju mogućnost upuštanja u raznolikost izbornih predmeta. 

 • Trajanje studija

Ova tačka je zapravo jedna od glavnih razlika između američkog i britanskog sistema obrazovanja. 

Dok u Americi većina osnovnih studija ima trajanje do 4 godine, iste u Velikoj Britaniji traju 3 godine. 

Situacija je prilično slična i sa trajanjem master programa. Pa su tako u Americi masteri najčešće dvogodišnji, a u Velikoj Britanji jednogodišnji. Svakako, uvek savjetujemo prethodnu proveru trajanja studija, jer ista može zavisiti od kompleksnosti programa studija. 

Ovo je razlog zbog kojeg američki univerziteti pre same aplikacije zahtevaju 12+4 godine obrazovanja. 

STUDIJE U UK
studije u UK

Lista univerziteta u VB I SAD-u

Sa sigurnošću možemo reći da američki univerziteti spadaju u top 100 najboljih svetskih univerziteta, mada VB prati taj kriterijum, pa je kompeticija između univerziteta jako velika. 

Obe države imaju izvanredne univerzitete I zato preporučujemo da izaberete onaj koji je najsrodniji sa vašim interesima. 

U svakom slučaju, pomenućemo 10 univerziteta u obe države, koji su bez izuzetka u rangu najboljih. 

Najbolji univerziteti u Britaniji

Britanija je lider u oblastima inžinjerstva, nauka, umetnosti, biznisa i menadžmenta, prava i finansija, a svake godine privlači oko 60,000 internacionalnih studenata. 

Čak 4 od 10 najboljih svetskih univerziteta prema listi “ QS World University Rankings” su britanski univerziteti, što govori o neverovatno dobrom sistemu obrazovanja ove države. 

 1. University of Oxford
 2. The University of Cambridge
 3. Imperial College London
 4. UCL
 5. The University of Edinburgh
 6. University of Manchester
 7. King’s College London
 8. The London School of Economics and Political Science
 9. University of Bristol
 10. The University of Warwick

Najbolji univerziteti u SAD-u

33 od 100 svetski najboljih univerziteta se nalaze u SAD. Univerziteti u SAD njeguju praktičan pristup svojim studentima i pružaju najbolje i najsavremenije oblike učenja. 

Dodatno, studentima je omogućen pristup i saradnja sa najistaknutijim naučnicima i umovima sveta. 

 1. Harvard University
 2. Stanford University
 3. MIT
 4. University of California, Berkeley
 5. University of California, Los Angeles
 6. Yale University
 7. Columbia University
 8. Princeton University
 9. New York University
 10. University of Pennsylvania
studije u USA
studije u USA

Troškovi studiranja u VB i SAD-u

Važno je napomenuti da su troškovi studija za isti program različiti od institucija koje ih imaju u ponudi. 

Prosečni troškovi se u globalu kreću ovako:

 1. VB – £10,000 to £26,000 godišnje
 2. SAD – $15,000 to $40,000 godišnje

Napomena! Programi kao što su matematika, medicina i MBA koštaju mnogo više od ostalih. 

Troškovi života u VB i SAD-u – studije u Britaniji ili Americi

Prilikom odlaska na studiranje u drugoj državi, neophodno je napraviti računicu o svim troškovima koji su istaknuti prilikom aplikacije za univerzitet, vizu, smještaj i slično, ali posebnu pažnju treba obratiti i na troškove koje nastaju u svakodnevnom životu kao što su šoping, prevoz, putovanja i slično. 

Uglavnom životni troškovi u ovim zemljama se kreću na sledeći način

 1. VB – £9,600 to £15,600 godišnje
 2. SAD – $8,000 to $12,000 godišnje

Ove cene varijaju od samog grada u kojem živite ili dela/regije u kojoj se vaš smeštaj nalazi. 

Obzirom na činjenicu da u Velikoj Britaniji studije traju kraće, životni i drugi troškovi će tim putem biti i manji. 

studije u USA
Studije u UK ili USA

Razlike u imigracionoj politici ovih država – studije u Britaniji ili Americ

Postupak apliciranja za američku i britansku vizu je prilično sličan, ali važno je znati da Amerika ima strožiji sistem odobravanja vize kada govorimo o internacionalnim studentima. 

Prilikom aplikacije za američku vizu, intervju je obavezan, kao i niz pitanja koji se tiču provere ličnih podataka, vaše profesije, budućih planova. Ako postoji i nagoveštaj da biste ostali u SAD-u, vaša viza će biti odbijena. 

Britanska viza je dosta jednostavnija i mnogo pristupačnija internacionalnim studentima, pa je zbog toga i jako čest izbor. Takođe je i dosta skuplja jer u sebi već pri samoj aplikaciji sadrži i zdravstveno osiguranje za godinu dana pa je cena negde oko 500€ za ovu vizu, dok su cene za američku sa Sevis fee-jem oko 250€.

Ostanak u zemlji nakon završetka studija – studije u Britaniji ili Americi

Nakon završetka studija u SAD-u, imate 3 meseca da pronađete posao u struci. Zatim, dozvoljava vam se ostanak i rad  u državi u roku od 12 meseci. 

Ovo nije slučaj i sa Velikom Britanijom. Naime ova država nakon izmena zakona koji su u vezi sa imigracionom politikom, dozvoljava ostanak i rad studentima u državi do 2 godine posle diplomiranja. I nezavisno je od toga kojim poslom se bavite i visinom mesečne naknade. 

Dakle, da li je onda VB bolja za studije u odnosu na SAD?

Ne postoji tačan odgovor na ovo pitanje, već ono zavisi isključivo od vas!

 1. Prvo morate odrediti oblast koja vas zanima.
 2. Drugo, potražiti univerzitete koji u svom kurikulumu sadrže oblast od interesovanja.
 3. Zatim, pogledati da li ste kompetentni za prijavu.
 4. Obratiti pažnju na troškove studiranja.
 5. Istražiti imigracionu politiku i sagledati da li ona odgovara vašim budućim profesionalnim I Iakademskim planovima. 

Kada prođete kroz ove faktore, imaćete gotov odgovor na pitanje koja država je najbolji izbor za vas. 

Narvano, pogledajte i našu ponudu jer imamo bogato iskustvo apliciranja na univerzitete u obe ove zemlje. Amerika svakako zahteva dosta više posla od Velike Britanije i ima dosta kompleksnije uslove prijema na univerzitet. Birokratski Britanija je mnogo jednostavnija za aplikaciju na univerzitete i studentsku vizu.

Svakako vam savetujemo da nam se uvek javite što ranije ako su vam ove destinaicije u fokusu jer su im često rokovi jako kratki. Ako niste sigurni gde želite da aplicirate, tj koji su to programi i destinacije, popunite ispod naš upitnik za konsultacije:

studije u britaniji
studije u britaniji

Zakaži konsultacije