Graduate Route Viza UK – novosti

Graduate route viza u uk je oduvek izdvajalo ovu zemlju. Velika Britanija je dugo bila privlačna destinacija za međunarodne studente, zahvaljujući svojim prestižnim univerzitetima, bogatoj kulturi i prilici za karijerni napredak. Jedan od ključnih elemenata koji privlači studente je Graduate Route viza, koja omogućava međunarodnim studentima da ostanu u Velikoj Britaniji nakon završetka studija i rade ili traže posao na period od dve godine (tri godine za doktorante). Ova viza igra ključnu ulogu u post-studijskom iskustvu međunarodnih studenata, ali aktuelne promene i izazovi u imigracionoj politici utiču na njeno sprovođenje i očekivanja studenata.

Šta je Graduate Route viza? – Graduate route viza UK

Graduate Route viza je uvedena u julu 2021. godine kao deo britanske imigracione reforme, sa ciljem da privuče talentovane studente iz celog sveta i omogući im da ostanu u zemlji nakon diplomiranja. Ova viza omogućava studentima da:

  1. Rade u Velikoj Britaniji: Bilo koji posao na bilo kom nivou kvalifikacija, bez potrebe za sponzorom.
  2. Traže posao: Traže posao u svojoj oblasti studija ili u bilo kojoj drugoj oblasti.
  3. Ostanu na period od dve godine: Ili tri godine ako su završili doktorat.
Graduate route viza za uk

Kako Graduate Route viza utiče na studente?

1. Karijerne prilike

Graduate Route viza pruža studentima dragocenu priliku da steknu radno iskustvo u Velikoj Britaniji, što može značajno unaprediti njihove karijerne izglede. Studenti mogu raditi u različitim industrijama i sektorima, što im omogućava da primene svoja akademska znanja u praksi i razviju profesionalne veštine koje su cenjene širom sveta.

2. Finansijska stabilnost

Radna prava koja dolaze sa Graduate Route vizom omogućavaju studentima da zarade novac, pokriju životne troškove i eventualno otplate studentske dugove. Ovo je posebno važno s obzirom na visoke troškove života i studiranja u Velikoj Britaniji.

3. Networking i profesionalni razvoj

Boravak u Velikoj Britaniji nakon studija omogućava studentima da izgrade mrežu profesionalnih kontakata, što može biti od neprocenjive vrednosti za njihovu buduću karijeru. Mreženje sa stručnjacima iz industrije, prisustvovanje profesionalnim događajima i konferencijama, kao i umrežavanje sa bivšim studentima i kolegama, može otvoriti vrata za nove karijerne prilike.

Aktuelna situacija i izazovi – Graduate route viza UK

1. Pandemija COVID-19

Pandemija COVID-19 imala je značajan uticaj na međunarodne studente i imigracionu politiku širom sveta, uključujući i Veliku Britaniju. Mnoge kompanije su smanjile zapošljavanje ili prešle na rad od kuće, što je otežalo traženje posla za nove diplomce. Ipak, postepeno vraćanje normalnosti donosi optimizam za bolju situaciju na tržištu rada.

2. Brexit

Iako Brexit nije direktno povezan sa Graduate Route vizom, izlazak Velike Britanije iz Evropske unije doveo je do promena u imigracionoj politici i zapošljavanju. Ovo je donelo dodatne izazove za međunarodne studente koji sada moraju navigirati kroz novi imigracioni sistem i konkurisati za posao u sve konkurentnijem okruženju.

3. Imigraciona politika i regulative

Imigraciona politika Velike Britanije je podložna promenama, a studenti treba da budu svesni mogućih ažuriranja i regulativa koje mogu uticati na njihovu situaciju. Važno je pratiti informacije iz pouzdanih izvora, kao što su UK Visas and Immigration (UKVI) i univerzitetski imigracioni savetnici.

Šta se očekuje u budućnosti?

1. Povećanje konkurencije

Kako postaje sve atraktivnije studirati i raditi u Velikoj Britaniji, očekuje se da će konkurencija za Graduate Route vizu i radne pozicije rasti. Studenti će morati da se istaknu svojim akademskim dostignućima, radnim iskustvom i dodatnim veštinama kako bi povećali svoje šanse za zapošljavanje.

2. Digitalne veštine i tehnologija

Industrije vezane za digitalne tehnologije i veštine biće u porastu, a studenti sa iskustvom u ovim oblastima će imati veće šanse za pronalaženje posla. Studenti treba da se fokusiraju na sticanje relevantnih digitalnih veština, bilo kroz formalno obrazovanje ili dodatne kurseve i obuke.

3. Fleksibilnost i prilagodljivost

S obzirom na promene u radnom okruženju i imigracionim politikama, fleksibilnost i prilagodljivost će biti ključne osobine za međunarodne studente. Oni treba da budu spremni da prihvate različite vrste poslova i radne aranžmane, uključujući rad na daljinu i ugovorne poslove.

Mogućnost Ukidanja Graduate Route Vize: Šta Studenti Treba da Znaju

Graduate Route viza je privukla pažnju mnogih međunarodnih studenata koji žele da ostanu u Velikoj Britaniji nakon završetka studija, ali postoje nagoveštaji da bi ova viza mogla biti ukinuta ili znatno izmenjena u budućnosti. Ova mogućnost izaziva zabrinutost među studentima i akademskim institucijama, jer bi ukidanje ili promena Graduate Route vize imala dalekosežne posledice.

studentska viza za uk

Zbog čega se razmatra ukidanje Graduate Route vize?

1. Politika imigracije

Promene u imigracionoj politici često su vođene političkim razlozima. Vlada Velike Britanije može odlučiti da preispita ili ukine Graduate Route vizu kao deo šire strategije za smanjenje broja imigranata. Ovo se često dešava pod pritiskom javnosti ili političkih partija koje zagovaraju strože imigracione kontrole.

2. Ekonomski razlozi

Postoje argumenti da previše međunarodnih studenata ostaje u zemlji, što može uticati na domaće tržište rada. Vlada može smatrati da je potrebno ograničiti broj stranih radnika kako bi se zaštitili poslovi za domaće stanovništvo, naročito u periodima ekonomske nesigurnosti.

3. Regulacija i nadzor

Povećan broj međunarodnih studenata može predstavljati izazov za efikasno sprovođenje regulacija i nadzora. Vlada može smatrati da je ukidanje ili restrikcija Graduate Route vize način da se olakša kontrola imigracije.

Posledice mogućeg ukidanja Graduate Route vize

1. Ograničene karijerne mogućnosti

Ako Graduate Route viza bude ukinuta, studenti će imati mnogo kraći period da pronađu posao nakon završetka studija. Ovo može otežati sticanje relevantnog radnog iskustva koje je često ključno za dalji karijerni razvoj.

2. Smanjena atraktivnost Velike Britanije kao studijske destinacije

Velika Britanija bi mogla postati manje privlačna destinacija za međunarodne studente ako ne bude nudila mogućnosti za post-studijski rad. Mnoge zemlje, poput Kanade i Australije, nude slične programe i mogu privući studente koji bi inače razmatrali Veliku Britaniju.

3. Ekonomski uticaj na univerzitete

Međunarodni studenti doprinose ekonomiji Velike Britanije ne samo kroz školarine već i kroz životne troškove. Ukidanje Graduate Route vize moglo bi smanjiti broj upisa međunarodnih studenata, što bi imalo negativan uticaj na univerzitete i lokalne ekonomije.

Šta studenti mogu da urade? – Graduate route viza uk

1. Praćenje najnovijih informacija

Studenti treba da budu u toku sa najnovijim informacijama o imigracionoj politici Velike Britanije. Redovno praćenje vesti, vladinih objava i saveta od strane univerziteta može pomoći studentima da budu informisani i spremni za eventualne promene.

2. Planiranje alternativnih opcija

Studenti treba da razmotre alternativne opcije, kao što su druge zemlje koje nude post-studijske radne vize ili povratak u matičnu zemlju sa međunarodnim iskustvom koje može unaprediti njihove karijerne izglede.

Zaključak

Mogućnost ukidanja Graduate Route vize predstavlja značajan izazov za međunarodne studente koji žele da iskoriste svoje studije u Velikoj Britaniji kao odskočnu dasku za karijeru. Iako je situacija još uvek neizvesna, važno je da studenti budu proaktivni, informisani i spremni na promene. Bez obzira na ishod, studenti mogu pronaći načine da maksimiziraju svoje obrazovanje i radno iskustvo, bilo u Velikoj Britaniji ili drugde pogotovo uz našu pomoć.

SAT Agencija je partner sa preko 30 najboljih univerziteta u UK te obavezno zakažite konsultacije ukoliko želite da studirate u ovoj zemlji.

Zakaži konsultacije