Puna stipendija Vlade Italije

Kao i svake godine i ove je Vlada Italije otvorila konkurs za punu stipendiju za master i doktorske studije u Italiji. Puna stipendija Vlade Italije je zaista fenomenalna prilika da uživate na studijama u jednoj od najlepših zemalja Evrope!

Ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje (MAECI) nudi stipendiju za strane državljane i italijanske državljane koji žive u inostranstvu (IRE)** za školsku 2023-24. Stipendije su dostupne samo za pohađanje akademskih programana teritoriji Italije. Mi smo jedna od zemalja koja je podobna za ovaj konkurs te tako ohrabrujemo naše studente da obavezno probaju.

Puna stipendija Vlade Italije sat agencija

Za šta se sve dodeljuje puna stipendija Vlade Italije?

 1. Master programi (Laurea Magistrale 2° ciclo)

  Stipendija za master programe koji traju 2 godine. Prijem na prvu godinu master studija u Italiji zahteva završetak osnovnih studija, dok prijem na drugu godinu se odobrava kandidatima koji mogu da dokažu zadovoljavajući akademski napredak na ispitima prve godine.

  Napomena: Za neke master programe (Laurea Magistrale), upis je moguć samo nakon polaganja prijemnih testova. Kandidati se pozivaju da verifikuju ove ili druge uslove na Univerzitetu po svom izboru. Prethodni upis preko portala  https://www.universitaly.it/  takođe može biti obavezan.
 2. Programi visokog obrazovanja za umetnost, muziku i ples (AFAM)
  Stipendije za programe u oblasti umetnosti, muzike i plesa (AFAM) se dodeljuju za period studiranja od 6 (šest) ili 9 (devet) meseci.
  Da bi bili primljeni u italijanski AFAM institut, kandidati moraju da ispune uslove za upis i akademske kvalifikacije koje je utvrdio relevantni institut.

  Napomena: Za neke kurseve AFAM-a upis je moguć samo nakon položenih prijemnih testova. Kandidati se pozivaju da verifikuju ove ili druge uslove kod AFAM instituta po svom izboru. Prethodni upis preko portala  https://www.universitaly.it/  takođe može biti obavezan.
 3. Doktorski program

  Stipendije za doktorski program se dodeljuju za period studiranja od 6 (šest) ili 9 (devet) meseci.Da bi bili primljeni na doktorat u Italiji, kandidati moraju da ispune uslove za upis i akademske kvalifikacije koje je ustanovio Univerzitet.Od njih se takođe traži da dostave prijemno pismo za doktorat sa relevantnog italijanskog univerziteta.

Dodatno:

Istraživački projekti pod akademskim nadzorom (Progetti in co-tutela)

Stipendije za istraživanje pod akademskim nadzorom dodeljuju se u trajanju od 6 (šest) ili 9 (devet) meseci.Ova vrsta stipendija može se dodeliti istraživačkim projektima koji se sprovode u italijanskim istraživačkim institucijama (tj. Italijanski istraživački savet – CNR, Italijanski nacionalni institut za zdravlje – ISS, Italijanski nacionalni institut za nuklearnu fiziku – INFN, Italijanski nacionalni institut za astrofiziku – INAF, The Italijanski institut za zaštitu životne sredine i istraživanje – ISPRA, i drugi), javni ili priznati univerziteti, muzeji i arhivi.

Kandidati moraju dostaviti istraživački projekat, sa imenom i kontaktima (e-mail adresom) svog supervizora i dostaviti poziv/pismo o prihvatanju od Univerziteta/Instituta domaćina.

Stipendije za kurseve italijanskog jezika i kulture

Dodeljuju se za period studiranja od 3 (tri) meseca. Posvećeni su onim studentima koji već mogu da sertifikuju posedovanje osnovnih veština italijanskog jezika.

Kandidati moraju da dostave sertifikat o njihovom poznavanju italijanskog jezika. Minimalno potreban nivo je A2 u okviru Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CEFR): https://europa.eu/europass/en/common-european-framevork-reference

Da li ispunjavate uslove?

Prijave se šalju isključivo preko portala Study in Italy. Kandidati moraju da poseduju važeći pasoš ili ličnu kartu. Oni moraju učitati čitljivu fotokopiju dokumenta u trenutku registracije. Kandidati takođe moraju da poseduju sledeće uslove do krajnjeg datuma poziva (9. jun 2023. u 14.00 po našem vremenu):

Akademske kvalifikacije


Prijave moraju podneti samo strani i italijanski studenti koji žive u inostranstvu koji imaju odgovarajuću akademsku kvalifikaciju potrebnu za upis na Italijanski univerzitet.
Više informacija na: https://studyinitaly.esteri.it/en/Recognition-of-qualification

Zahtevi što se tiče godina:


Kandidati za master studije/visoko obrazovanje u oblasti umetnosti, muzike i plesa (AFAM)/napredne kurseve italijanskog jezika i kulture trebalo bi da postanu punoletni i da ne navrše 28 godina starosti do roka ovog poziva.

Kandidati za doktorske programe trebalo bi da postanu punoletni i ne smeju da pređu starost od 30 godina do isteka roka za ovaj poziv (rođeni posle 9. juna 1992. godine), sa izuzetkom obnove.

Kandidati za istraživačke projekte pod akademskim nadzorom trebalo bi da budu punoletni i ne smeju da navrše 40 godina do isteka roka za ovaj poziv (rođeni posle 9. juna 1982. godine).

Odlično poznavanje jezika

Programi na italijanskom jeziku:

Da bi se upisali na program koji se predaje italijanskom jeziku, kandidati moraju da dostave sertifikat o poznavanju italijanskog jezika. Minimalni potreban nivo je B2.
Kandidati koji su upisani na kurs italijanskog jezika ili na kurs italijanskog jezika na Univerzitetu mogu podneti uverenje o jeziku, izdato od strane lica zaduženog za gore navedene kurseve.

Programi na engleskom jeziku:

Da bi se upisali na program koji se predaje na engleskom, kandidati moraju da obezbede sertifikat. Minimalni potreban nivo je B2. Samosertifikacija može biti prihvaćena za kandidate iz zemalja u kojima je engleski maternji jezik. Kandidati koji poseduju diplomu osnovnih studija na engleskom jeziku mogu podneti dokument koji potvrđuje da je program njihove diplome u potpunosti održan na engleskom jeziku. Za programe koji se u potpunosti predaju na engleskom nije potreban dokaz o poznavanju italijanskog jezika.

Za doktorske programe i istraživanja pod akademskim nadzorom nije potreban dokaz o poznavanju jezika.

Studiranje u Italiji

Period stipendije i rok prijave

Korisnici stipendije mogu koristiti stipendiju od 1. novembra 2023. do 31. oktobra 2024. godine. Naravno, posle ovoga možete da je obnovite za sledeću godinu mastera ili phd-a.

Prijave se moraju poslati do 9. juna 2023. do 14 časova. Prijave primljene nakon isteka roka biće odbijene.Ukoliko upisujete osnovne akademske studije u Italiji, onda ova stipendija ne važi za vas.

Šta stipendija pokriva? – Puna stipendija Vlade Italije

Stipendisti mogu biti oslobođeni od plaćanja školarine univerzitetu ukoliko politika poslovanja univerziteta i programa koji upisujete to dozvoljava. Takođe, svi stipendisti će biti pokriveni zdravstvenim osiguranjem za celokupni period trajanja stipendije. Iznos stipendije je 900 evra na mesečnom nivou, koji se isplaćuje tromesečno na italijanskom računu stipendiste otvorenim pod njegovim/njenim imenom.

Grant je nekompatibilan sa bilo kojim drugim grantom koje nudi italijanska vlada ili bilo koja druga italijanska javna institucija, uključujući stipendije koje obezbeđuju obrazovne regionalne vlasti.

Grant je kompatibilan sa drugim evropskim programima, kao što su Erazmus i Erazmus+, i drugim stipendijama koje nude međunarodne institucije, ali se neće isplaćivati za periode studiranja van Italije. Da bi primio mesečni iznos, primalac granta mora da je boravio u Italiji za više od polovine tog meseca.

Na osnovu čega vas biraju?

Izbor kandidata:

Prijave će procenjivati komisija koju je osnovala nadležna italijanska diplomatska misija, tj naša ambasada Italije u Beogradu.

Procedure dodele:

Grantovi će se dodeljivati na osnovu procene prijava prema uslovima za upis i drugim kriterijumima koji se odnose na biografiju kandidata. (Prosek i CV + motivaciono pismo)

Objavljivanje rang liste:

Ambasada Italije će na svojoj internet stranici objaviti listu korisnika stipendije i rezervnih kandidata. Rang lista je konačna. Samo uspešni kandidati biće obavešteni o dodeli stipendije preko portala Studyy in Italy.

Ukoliko želite pomoć pri prijavi na ovu stipendiju javite se što pre, jer iz našeg iskustva uglavnom odu stipendije na prve prijavljene kandidat!

Mejl: [email protected]

Zakaži konsultacije