Motivaciono pismo za studije u inostranstvu

Motivaciono pismo za studije u inostranstvu je esencijalni dokument svake prijave na svaki univerzitet u svetu. Skoro da ne postoji univerzitet koji ga ne traži. Ono mora da ima vaš lični pečat i ne sme da bude elaboracija CV-a.

Svaki univerzitet ima svoje zahteve za motivaciono pismo, ali ono što je neki standard jeste da uvek mora da ima odgovor na ova pitanja:

  1. Ko ste vi i čime se vi ističete?
  2. Zašto ste odabrali ovaj univerzitet?
  3. Kako mislite da ćete da doprinesete programu koji ste odabrali?
  4. Šta su dalji akademski i karijerni planovi nakon tog specifičnog programa?
motivaciono pismo za studije u inostranstvu
motivaciono pismo za studije u inostranstvu

Kako da počnem?

Ovo pismo mora da ima strukturu i mora da ima tok tj flow. Da onaj koji ga čita ne zaspi i ne pomisli kako je akcenat samo na vašim postignućima i uspehu.

Ono uvek počinje sa adresiranjem: Dear Sir or Madam, Dear Admissions Commite, To Whom it may Concern itd. i onda sledi uvod da Petar Petrović aplicira na taj i taj program tog prestižnog univerziteta. Zatim glavni deo ko ste vi i kako vas je vaš akademski put doveo baš do aplikacije na ovaj program.

Koliko treba da bude dugo? – motivaciono pismo za studije u inostranstvu

Ovo zavisi od samih kriterijuma univerziteta. Nekada će da napišu da treba da bude 4000 karaktera dugo , da ima 47 redova ili možda od 1000-1500 reči. Uslovi su razni i uvek morate to da ispratite. To nikada ni za jedan univerzitet nije isto.

Nekada univerziteti imaju svoje šablone i ne možete vi da kreirate po svom izboru kako će pismo da izgleda, a nekad u okviru samog apliacionog portala morate da odgovarate na pitanja pojedinačno. Motivaciono pismo zaista utiče na prijavu i admissions tim koji odlučuje o vašem upisu, čita ova pisma vrlo detaljno.

Primer motivacionog pisma:

Ovo je samo jedno od mnogih motivacionih pitanja koje smo mi uradili i napisali za naše klijente. Svaki naš klijent može uslugu motivacionog pisma da kupi pojedinačno ili ga dobije u okviru velikog paketa prijave na univerzitete.

Evo kako izgleda to jedno nape napisano pismo:

Koristili smo primer osnovnih studija arhitekture, a kao destinaciju smo odabrali Englesku – London.

Ako želite da vam mi pišemo motivaciono pismo, popunjavate naš upitnik sa pitanjima na koje i sami univerziteti traže odgovor. Time omogućavamo da nijedno pismo ne liči na neko drugo, osim u domenu fraza koje moraju da se ponavalju.

Autentičnost je ovde jako bitna. Cena motvacionog pisma kod nas je 50€ i rade ga doktorandi filoloskog fakulteta.

Ako želite da uzmete ovu uslugu, popunite nam upitnik ispod:

Zakaži konsultacije