Motivaciono pismo za univerzitete u inostranstvu

Motivaciono pismo za studije u inostranstvu je važan deo procesa prijavljivanja na univerzitete u inostranstvu. Dobro napisano pismo može biti odlučujući faktor u obezbeđivanju mesta na željenom univerzitetu. To je verovatno najpersonalizovaniji dokument vaše prijave. Stoga je pisanje originalnog motivacionog pisma zadatak koji ne treba shvatiti olako.

Motivaciono pismo za studije u inostranstvu je način da objasnite univerzitetu na koji se prijavljujete zašto biste vi bili baš taj kandidat koga treba da odaberu. To je prilika za vas da na lični način opišete svoju motivaciju za prijavu. Način na koji mi pišemo motivaciono pismo može doneti razliku između toga da li ćete biti prihvaćeni ili odbijeni, posebno za univerzitete sa visokim standardima za prijavu.

Ko radi motivaciono pismo?

Obzirom da ga rade doktorandi, ovo pismo je gramatički tačno i ispunjava sve uslove univerziteta. Motivaciono pismo možemo da izradimo na čak 4 jezika: na engleskom, španskom, nemačkom i italijanskom. Da bismo ga izradili uvek kandidatu šaljemo upitnik koji je potrebno da popuni da bismo mi stekli veću sliku o njemu.

Motivaciono pismo za aplikaciju na univerzitete u inostranstvu nije isto što i motivaciono pismo za stipendije. Obično za stipendije je potrebno da više naglasimo zašto vam je potrebna, čime je zaslužujete, šta bi vas odvojilo od ostalih kandidata. Najčešće je potrebno da bude jedna A4 strana, mada nekada univerzitet sam može da naglasi koliko tačno reči i karaktera želi. Uvek izrađujemo motivaciona pisma i eseje da se svide univerzitetu. Kandidati su često subjektivni i ne mogu da odvoje koje uspehe da navedu, a koje da izostave. Angažovanje naših profesora u ovom delu je nešto što definitivno može da napravi razliku u samoj aplikaciji.

Par saveta :

  • Budite jasni i nemojte da pišete preduge rečenice
  • Gramatika je izuzetno bitna
  • Pazite kakve izraze koristite i nemojte da se ponavljate
  • Trudite se da odgovorite na glavna pitanja univerziteta
  • Motivaciono pismo ne sme da bude elaboracija CV-ja