ACT ili SAT test?

ACT ili SAT test : Zbunjeni ste oko izbora ispita ACT ili SAT?

Debata ACT ili SAT traje već duže vreme, stavljajući studente u dilemu o tome koji test treba da polažu. Ovde smo da vam kažemo koje stvari trebate imati na umu pri donošenju ove ključne odluke.

Počnimo tako što ćemo naučiti nešto o oba ispita i razmotriti razlike između njih:

Šta je SAT ispit?

„Test školske/akademske sposobnosti“, najčešće poznat kao SAT ispit, je standardizovani test koji se uglavnom koristi za upis na fakultete u Sjedinjenim Državama i Kanadi, kao i u Italiji (ako želite Bocconi ili Bolognu) ,a nekada i na boljim univerzitetima širom sveta.

College Board razvija i sprovodi SAT ispit. To je trosatni ispit koji ocenjuje studente o različitim parametrima. Poput veština pisanja, kritičkog čitanja, matematike i zaključivanja. Ima 2 dela: 

Engleski i Matematika. Svaki nosi po 800 bodova, tako da ukupno možete da ostvarite 1600. 

Široka popularnost SAT ispita stalno se povećavala tokom decenija. Skoro 2,2 miliona maturanata pojavilo se na SAT ispitu 2020!

Sada kada znate šta je SAT ispit, vreme je da steknete uvid u ACT ispit. Sam pripreme za ove testove u SAT Agenciji možete započeti na pravi način kada saznate šta su oba ova testa!

ACT ili SAT test
ACT ili SAT test

Šta je ACT ispit?

American College Testing,  popularno poznato kao ACT, je ispit online / na papiru usredsređen na prijave za upis na fakultete i univerzitete u Sjedinjenim Državama prevashodno, ali i na nekim univerzitetima širom Evrope.  Ispit ACT uveden je 1959. godine sa primarnom svrhom da fakultetima obezbedi jednu zajedničku tačku podataka za testiranje kandidata.

Osim rezultata ispita ACT, prijemni službenici na fakultete procenjuju i druge parametre pre nego što odaberu studenta. Ovo uključuje srednje ocene u srednjoj školi, preporuke, vannastavne aktivnosti, TOEFL skor, CV.. 

Preko 1,67 miliona maturanata pojavilo se na ACT ispitu 2020. Broj se samo povećava sa svakom godinom.

Pogledajmo sada neke razlike da bismo bolje razumeli testove:

ACTSAT 
Test Traje3 sata i  40 minuta (ako radite i esej)
2 sata i 55 minuta (bez eseja)
3 sata
StrukturaEngleski
Matematika
Čitanje
Nauka (tekstovi na engleskom jeziku)
Pisanje: Esej (Opciono)
Čitanje
Pisanje (engleski jezik)
Matematika
Skor1-36.400-1600.
Kada da se prijavite?5-6 nedelja pre datuma testa.
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat
4 nedelje pre testa.
https://www.act.org/
Administratori testaNeprofitna organizacija ACTCollege Board
Korišćenje kalkulatora? Možete da koristite kalkulator za sva matematička pitanja.Neka pitanja mogu , a neka ne sa kalkulatorom.
Broj pitanja?Engleski: 75
Matematika: 60
Čitanje: 40
Nauka: 40
Pismeni deo (Opcioni esej): 1
Čitanje: 52
Pisanje i jezik: 44
Matematika (sa kalkulatorom ): 38
Matematika (bez kalkulatora): 20
Koliko košta?$60 (bez  pisanja)$85 (sa pismenim delom)$55
ACT ili SAT test

ACT ili SAT test: struktura testa

Strukture testa za ACT i SAT ispite razlikuju se u dosta segmenata i to biste trebali uzeti u obzir pri odabiru jednog od ova dva testa.

Pređimo na ovo detaljno:

ACT struktura ispitivanja:

ACT ispit se sastoji od MCK- (više ponuđenih odgovora) pitanja i ocenjuje studente u 5 glavnih oblasti:

  • Engleski jezik
  • Matematika
  • Čitanje
  • Nauka
  • Pisanje (opcionalni esej)

Deo Engleski jezik sadrži pet odlomaka i 75 pitanja u trajanju od 45 minuta. Deo ACT engleski testira veštine, kao što su struktura rečenice, interpunkcije, upotreba, gramatika, kohezija rečenice itd.

Deo ACT Matematika se sastoji od 60 pitanja na koja morate da odgovorite za 60 minuta. Naći ćete pitanja o predalgebri, elementarnoj algebri, srednjoj algebri, koordinatnoj geometriji, trigonometriji i geometriji.

Deo Čitanje sastoji se od četiri odlomka (svaki po 10 pitanja) u trajanju od 35 minuta. Odlomci su uglavnom iz 4 žanra: proze, društvenih nauka, humanističkih i prirodnih nauka.

Deo ACT science (nauka) sadrži 40 pitanja koja morate da rešite za 35 minuta. Pitanja su zasnovana na rezonovanju na osnovu nekih odlomaka na engleskom jeziku vezanih za nauku.

Na kraju, ali ne i najmanje važno, odeljak za izborno pisanje (esej) sastoji se od esejističkog zadatka sa vremenskim ograničenjem od 40 minuta.

SAT struktura 

SAT ispit analizira vaše sposobnosti u 3 glavne oblasti:

  • Čitanje
  • Pisanje i jezik
  • Matematika
  • Odeljak EBRW

Evidence based  reading and writing (Čitanje i pisanje zasnovano na dokazima) sastoji se od 96 pitanja sa vremenskim ograničenjem od 100 minuta. Ovaj odeljak je podeljen na:

Test čitanja: Ovaj test ima 5 odlomaka i 52 pitanja. Morate pokušati da odgovorite na ovaa pitanja za 65 minuta.

Test pisanja i jezika: Ovaj deo ima 44 pitanja sa vremenskim ograničenjem od 35 minuta.

Odeljak EBRW testira vas u pet ključnih oblasti: informacije i ideje, retorika, reči u kontekstu, upotreba jezika i sinteza.

Odeljak iz matematike SAT ispita sastoji se od dve vrste pitanja:

Matematika sa kalkulatorom: Ovo se sastoji od 20 pitanja koja morate da rešite za 25 minuta.

Matematika bez kalkulatora: Ovaj deo sadrži 38 matematičkih pitanja koja morate da pokušate da rešite bez kalkulatora. Vremensko ograničenje ovog dela je 55 minuta.

Matematički deo uključuje različite teme, kao što su algebra, analiza podataka, napredna matematika, rešavanje problema, površina i zapremina, osnovna trigonometrija, koordinatna geometrija itd.

ACT ili SAT test
ACT ili SAT test

ACT iili SAT test : Kako se boduju?

I ACT i SAT imaju svoje kriterijume za bodovanje na ispitu. Prilikom donošenja odluke morate uzeti u obzir i ovaj kriterijum:

ACT ispit: Raspon bodova

Raspon bodova ACT-a je između 1-36. Ovo uključuje prosek ocena četiri odeljka (engleski, matematika, čitanje, nauka). Odeljak eseja meri se zasebno ocenom 1-6. Prosečna ocena ACT ispita je oko 21, ali uvek treba da ciljate na veći rezultat.

SAT ispit: Raspon bodova

Skoe na SAT ispitu se kreće od 400-1600. I EBRE i matematički odsek imaju raspon bodova 200-800. Ocene se računaju pojedinačno za dva odeljka i sabiraju se da bi se dobio konačan rezultat. Prosečan SAT rezultat je oko 1051. Za naše tržište prosečan skor je 1100. Za Bocconi vam treba preko 1350, za MIT 1500. Najbolji rezultat agencije ikada je 1470 za sada, čisto da steknete uvid koliko je zaista zahtevan ovaj test.

ACT ili SAT test: Taksa za registraciju ispita

Naknada za ispit je još jedan važan faktor koji biste trebali uzeti u obzir pri izboru između ovih testova. Cena ACT testa iznosi 60 USD bez odeljka za pisanje i 85 USD sa odeljkom za pisanje. Imajte na umu da postoje dodatne naknade za faktore kao što su kasna registracija, naknada za promenu (datum testiranja), dodatni izveštaji o rezultatima itd. Više detalja možete proveriti na službenoj veb stranici ACT.

Naknada za polaganje SAT testa iznosi 55 USD, kako je navedeno na veb stranici College Boarda. Postoje dodatni troškovi za različite faktore, uključujući kasnu registraciju, otkazivanje registracije, kasno otkazivanje, naknadu za listu čekanja itd.

ACT ili SAT test
ACT ili SAT test

ACT ili SAT: Koji ispit na kraju treba da polažete?

Analizirajte svoje snage i slabosti i donesite informisanu odluku o svojoj akadeskoj karijeri. Tu vam mi zaista možemo mnogo pomoći. Zbog bogatog iskustva u ovom poslu, već znamo gde su koji skorovi potrebni, gde žele univerziteti da imate SAT, a gde ACT. 

Pored toga imamo i naše pripreme ovih ispita, i to  možete da vidite u delu testovi na našem sajtu. Ono što je definitivno popularnije za naše tržište, to je SAT. U Podgorici se testirate u QSI internacionalnoj školi, a u Beogradu imate više testing centara.

Jako je bitno da rezervišete termin na vreme jer se SAT polaže samo 7x godišnje u celom svetu! Termini se  u našim zemljama Balkana brzo popune, pa ako su mesta popunjena u Beogradu, moraćete da idete u Zagreb ili Budimpeštu. 

Ako niste sigurni šta vam je potrebno, obavezno se javite da zakažemo početne konsultacije putem upitnika ispod ili putem mejla!

Srećno!

Zakaži konsultacije