PRIPREMA ZA SAT TEST

SAT

ŠTA JE SAT TEST I KAKO GA ZAKAZATI?

Priprema za SAT test može trajati dugo osim ukoliko nemate dobre profesore na tom putu. Iz toga razloga toplo preporučuejmo da nam se javite na vreme kako biste ovaj test spremili na visokom nivou.

Tokom svih ovih godina poslovanja, ono što smo primetili je da su rezultati 1300+ jako retki i da za takav rezultat koji Vam otvara vrata svake visokoškolske institucije je potrebno vreme i dobri profesori. SAT Agencija se ponosi činjenicom da svi naši studenti imaju vanprosešan skor na ovom testu i više možete da pogledate klikom na dnu strane na dugme REZULTATI ISPITA.

Maksimalan broj bodova je 1600, MIT na primer i bolji univerziteti u prvih 10 na svetu traže preko 1500 što je 3% studenata u svetu koji na tom nivou urade ovaj test. Imajte to u vidu pre nego što pomislite da je lak!

SAT (Scholastic Assessment Test)  je vrsta standardizovanog američkog prijemnog ispita koji je obavezan za upis na američke univerzitete, kako i za aplikaciju za sportske ili akademske stipendije. U Americi ovaj vid testiranja se koristi kako bi klasifikovali prijavljene studente i proverili nivo njihovog znanja. Test se polaže na engleskom jeziku i sastoji se iz četiri dela: Reading (čitanje), Writing and Language (pisanje i jezik),  Math (matematika) i Essey (esej koji je opcion). 

Priprema za SAT test
Matematika – priprema za SAT test

SAT test matematike predstavlja najdužu oblast testa sa aspekta vremena i broja pitanja. Razlog  je što je i ona sama sastavljena iz dve oblasti, prva koja je “bez kalkulatora” i druga “sa kalkulatorom”. Prva je kraća u vremenskom trajanju, 25 min ili 20 pitanja, dok je druga 55 min sa 38 pitanja.  SAT test matematike testira matematičke oblasti, kao i vašu sposobnost da koristite rasuđivanje i logičko razmišljanje u rešavanju problema iz stvarnog života. Ove veštine su osnova za matematiku koju ćete učiti na koledžu i koristiti u svakodnevnom životu. S

AT grupiše ove koncepte u četiri glavne oblasti koje ćete imati na testu iz matematike i to: algebra, problemski zadaci i analiza podataka, napredna matematika i dodatne matematičke oblasti.

Test čine tri segmenta: 

  1. Čitanje
  2. Pisanje i jezik
  3. Matematika
Test čitanja na SAT testu

Test čitanja SAT-a sadrži jedan odeljak od 52 pitanja i vremensko ograničenje od 65 minuta. Sva pitanja imaju višestruki izbor i zasnivaju se na čitanju odlomaka. Tabele, grafikoni i grafikoni mogu da prate neke odlomke, ali nije potrebna matematika da bi se tačno odgovorilo na odgovarajuća pitanja. Postoji pet odlomaka (do dva od kojih mogu biti par manjih odlomaka) na testu čitanja i 10-11 pitanja po odlomku ili paru odlomaka.

SAT čitanje odlomaka vuče iz tri glavna polja: istorija, društvene studije i nauka. Svaki SAT test čitanja uvek uključuje: jedan odlomak iz američke ili svetske literature; jedan odlomak iz američkog osnivačkog dokumenta ili povezanog teksta; jedan odlomak o ekonomiji, psihologiji, sociologiji ili drugi društveni nauk; i dva naučna odlomka. Odgovori na sva pitanja zasnivaju se samo na sadržaju navedenom u ili podrazumevanom pasusu ili paru pasusa.

Test pisanja i engleskog jezika na SAT testu

Deo pisanjaja SAT-a sastoji se od jednog odeljka sa 44 pitanja sa višestrukim izborom i vremenskim ograničenjem od 35 minuta.  Kao i kod testa čitanja, sva pitanja se zasnivaju na čitanju odlomaka koji mogu biti praćeni tabelama i grafikonima.

Od polaznika testa biće zatraženo da pročita odlomke, predloži ispravke ili poboljšanja za podvučeni sadržaj. Čitanje odlomaka iz ovog testa sadržajno se kreće od argumenata teme do narativa u raznim predmetima. Veštine koje se ocenjuju uključuju: povećanje jasnoće argumenata; poboljšanje izbora reči; poboljšanje analize tema iz društvenih nauka i nauke generalno; promena strukture rečenice ili reči radi povećanja kvaliteta i uticaja pisanja; i, popravljanje ili poboljšanje strukture rečenice, upotrebe reči i interpunkcije.

Priprema za SAT test
SAT test
Matematika na SAT testu

Matematički deo SAT-a podeljen je u dva odeljka: Matematički test – Kalkulator i Matematički test – bez kalkulatora. Ukupno, SAT matematički deo traje 80 minuta i uključuje 58 pitanja: 

45 pitanja sa višestrukim izborom i 13 mrežnih pitanja. Pitanja sa višestrukim izborom imaju četiri moguća odgovora; pitanja u mreži su besplatan odgovor i zahtevaju od učesnika u ispitivanju da pruži odgovor.

Matematički deo – bez kalkulatora sadrži 20 pitanja (15 sa višestrukim izborom i 5 mreža) i traje 25 minuta.

Matematički deo – Kalkulator sadrži 38 pitanja (30 sa višestrukim izborom i 8 mreža) i traje 55 minuta.

Nekoliko bodova dobija se učesniku na testu iz matematike. Izveštava se podrezan rezultat (na skali od 1 do 15) za svaku od tri kategorije matematičkog sadržaja: „Srce algebre“ (linearne jednačine, sistemi linearnih jednačina i linearne funkcije), „Rešavanje problema i analiza podataka“ (statistika) , modelovanje i veštine rešavanja problema) i „Pasoš napredne matematike“ (nelinearni izrazi, radikali, eksponencijali i druge teme koje čine osnovu naprednije matematike). Rezultat testa za deo iz matematike boduje se na skali od 10 do 40.

Engleski - priprema za SAT test
Engleski jezik – priprema za SAT test

Kako zakazati SAT test i priprema za SAT test

SAT test može da se polaže 7 puta godišnje. U Beogradu, ispit se polaže u međunarodnom akademskom centru, a u Podgorici u QSI internacionalnoj školi. Na SAT test se možete prijaviti putem interneta, pomoću platne kartice. Link za prijavu je www.collegeboard.org i prijava košta $90, skoro uvek birate SAT bez eseja. 

SAT test možete da ga polažete koliko god puta želite. Za bolje škole kao što je Bocconi, rezultat mora da bude oko 1300-1600, a za druge škole u Italiji kao što su  Bologna Univerzitet ili Erasmus Univerzitet u Roterdamu  oko 1200.

SAT se traži u Italiji, Americi, Kanadi, za većinu ostalih zemalja ovaj test nije potreban, ali je uvijek poželjno da ga imate, pa i da je rezultat ispod 1200. Preporuka je da na Amazonu naručite ediciju za tu godinu kada ćete da polažete i da idete na pripreme bar 3-4 meseca.

Naša priprema za SAT test:

Toplo Vam preporučujemo da se za test spremate u našoj školi uz najpouzdanije metode, sav potreban pripremni materijal i vrhunske profesore sa proverenim rezultatima. Ukoliko želite da saznate više informacija, kontaktirajte nas klikom na dugme kontakt, a ako želite da vidite rezulate naših polaznik to  možete klikom na dugme rezultati klijenata.