Kako aplicirati za studentsku vizu u Americi?

Studentska viza za Ameriku je nekada najveća prepreka ka Vašem odlasku na studije u ovu zemlju. Mi Vam ovaj proces dosta olakšavamo. Pružajući šansu internacionalnim studentima da studiraju na obrazovnim institucijama svetske klase na praktično bilo kom studijskom programu koji mogu poželjeti, Ameriku i dalje svrstava u sami vrh najpoželjnijih destinacija za mlade ljude.

Međutim, imajući u vidu rigoroznu viznu politiku i veoma striktan imigracioni zakon, apliciranje za studentsku vizu koliko teško je isto toliko i stresno za međunarodne studente. Ipak, razloga za brigu nema, posto na hiljade studenata svake godine uspiješno prođe kroz ovaj proces. U što kraćim crtama pokušaćemo da vam pribiližimo sam proces i objasnimo svaki korak pojedinačno. 

Koji tip vize će vam trebati? – studentska viza za Ameriku

Priroda studijskog programa determiniše tip vize koji će vam biti potreban. Proces prijave za svaki tip vize je identičan, ali u nekim slučajevima će se od vas tražiti da dostavite dodatne dokumenta ili informacije o vašem studijskom programu u zavisnosti od specifičnih okolnosti.

Studentska viza za Ameriku
Studentska viza za Ameriku

SAT agencija u komunikaciji sa željenim univerzitetom vas može uputiti u kom formatu da dostavite dodatnu dokumentaciju, u slučaju da se to od vas bude zahtevalo.

Po završetku studija dozvoljen vam je boravak od 60 dana u kome morate napustiti zemlju, podnesete zahtev za promjenu statusa vize ili zatražiti transfer u drugi studijski program. 

F-1

Većina internacionalnih studenata će podneti aplikaciju za F-1 vizu. Ova viza namenjena je međunarodnim studentima koji su primljeni na redovni akademski studijski program na akreditovanom američkom koledžu ili univerzitetu tj. na osnovne, postdiplomske ili doktorske studije.

Studenti koji su na programu studiskih razmena, koji su u full time aranžmanu na više od 18 sati nedeljno će, takođe, aplicirati za F-1 vizu. 

M-1 

Ova viza je namjenjena studentima koji završavaju neakademski ili stručni studijski program na američkom koledžu ili univerzitetu. 

J-1

J-1 viza je namjenjena za studente koji su upisani na obrazovni program razmijene, gdje je njihov studijski program dio matičnog univerziteta u zemlji odakle dolaze.

Studenti koji u Ameriku dolaze na ovu vrstu vize ostaju upisani na svoj univerizitet za vreme studenskog boravka u Americi i vraćaju se kući kako bi kompletirali studijski program i dobili odnosnu kvalifikaciju nakon završetka dogovorenog roka. 

Apliciranje  – studentska viza za Ameriku

Studentska viza za Ameriku
Studentska viza za Ameriku

Nakon što se aplicirali i bili prihvaćeni od strane institucije domaćina, vaše informacije su unešene u bazu podataka američke vlade pod nazivom „Informacioni sistem za studente i posjetioce putem razmene“ (SEVIS). Kada budete prihvaćeni Vlada koristi ove podatke kako bi sačinila tzv. I-20 obrazac, kao dokaz vaše podobnosti za američku studentsku vizu. Vaš I-20 će imati SEVIS identifikacioni broj koji ćete koristiti prilikom popunjavanja online obrazaca DS-160 i SEVIS I-901. Institucija domaćina tj. univerzitet na kome ste aplicirali će vam poslati I-20 poštom na vašu naznačenu adresu.

Nakon što dobijete I-20, postoje tri koraka u procesu aplikacije za vizu:

1. popunjavanje obrasca za elektronsku prijavu za neimigrantsku vizu DS-160

2. popunjavanje obrasca SEVIS I-901i plaćanje odgovarajućih naknada

3. intervju koji će se održati u američkoj ambasadi ili konzulatu (poneti prateću dokumentaciju).

Studentska viza za Ameriku
Studentska viza za Ameriku

Forma elektronske aplikacije neimigrantske vize DS-160

Morate online da popunite i pošaljete DS-160 pre nego što budete u mogućnost da zakažete sastanak sa lokalnom ambasadom ili konzulatom. Na samom početku navedenog formulara bićete pitani da odaberete najbliže diplomatsko predstavništvo iz padajuće liste. Ovo mora biti isto diplomatsko predstvništvo na kome planirate da idete na intervju. 

Važno je da imate pri ruci svu dokumentaciju i informacije koje su vam neophodne pre nego što počnete, jer će sesija isteći nakon 20 minuta. Kada otpočnete, trebalo bi da zapišete identifikacioni broj aplikacije prikazan u gornjem desnom uglu aplikacije. Ako vam istekne sesija, taj broj vam je neophodan kako biste mogli ponovo početi i dovršiti aplikaciju. Sa tim brojem možete da pokrenete istu aplikaciju onoliko puta koliko vam je neophodno da uspiješnom završite aplikaciju. 

Nakon što popunite sve sekcije sa pitanjima, biće potrebno da elektronskim putem potpišete dokument pritiskom na ikonicu „Sign Application“ na samom dnu formulara. Ovaj elektrosnski potpis je proizvodi pravno dejstvo i kada ga jednom kliknete nećeti imati priliku da bilo šta ispravite. Posle toga aplikacija vas vodi do stranice za potvrdu koju ćete morati da odštampate i ponesete sa sobom na zakazani razgovor u ambasadi tj. intervju. Nakon što odštampate ovu stranicu, kliknite na dubme nazad na pretraživaču i sebi posaljite putem emaila kopiju formulara. Aplikacija će automatski poslati pdf format na vašu email adresu. Zatim treba kontaktirati nabližu američku ambasadu ili konzulat i zakazati razgovor. Kada zakažete sastanak moraćete da platite taksu za prijavu, nakon čega ćete dobiti pismo potvrde putem email koji ćete, takođe, morati da ponesete sa sobom prilikom odlaska na intervju.

SEVIS I-901 i takse

Između popunjavanja obrasca DS-160 i datuma vašeg intervjua, potrebno je da popunite obrasac I-901 i platite dvije takse – taksu za formular I-901 i taksu za vizu tzv. MVR. MORATE PLATITI OBE TAKSE TJ. NAKNADE PRE INTERVJUA. 

Obrazac SEVIS I-901 možete popuniti, a taksu platiti, online. Naknadu plaćate nakon što popunite obrazac. Dokaz o uplati će biti elektronski evidentiran i snimljen putem vašeg identifikacionog broja tako da osigurajte da vam I-20 obrazac bude pri ruci pilikom popunjavanja I-901. Plaćanje se može izvršiti preko Visa, MasterCard ili American Express kartice. 

Naknada SEVIS I-901 za tipove viza F-1 i M-1 iznosi $350, dok J-2 studenti plaćaju $220. Čim pre vam obrade i pošalju dokaz o uplati, isti odmah odštampajte. Papirni primjerak uplatnice će biti poslat na vašu kućnu adresu naznačenu u obrascu I-901. Takođe, moraćete da platite MVR taksu. Ova naknada se plaća direktno ambasadi putem interneta nakon što ste zakazali intervju. Uz nju obavezno vam je i plaćanje takse za izdavanja vize od $160 koju plaćate u vašoj zemlji neposredno pred preuzimanje. 

Možete zakazati intervju sa vašom lokalnom američkom ambasadom putem njihove veb stransice i za to će vam biti potrebna sva aplikaciona dokumentacija i I-20 formular. Nakon što ste platili MVR, potrebno je da dokaz o uplati ponesete sa sobom na intervju. 

ZA SLUČAJ DA DOKAZ O UPLATI OBE NAKNADE NEMATE SA SOBOM PRILIKOM INTERVJUA, NEĆE VAM IZDATI VIZU! 

Ukoliko želite da Vam mi apliciramo za vizu ili da studirate u Americi, popunite upitnik ispod!

Zakaži konsultacije