Kako pronaći stipendije za studije u inostranstvu

Stipendije za studije u inostranstvu nisu retkost pogotovo ukoliko aplicirate preko naše agencije. Većina naših klijenata uvek dobije neku. Pronađite odgovorajuću stipendiju uz pomoć naše stručne podrške, putem konsultacija koje nudimo u okviru SAT agnecije. Naši agneti su spremni da za Vas provere da li postoje i koji su uslovi stipendiranja na univerzitetima po Vašem izboru. Koji je sledeći koratak?

Pogledajte naš vodič za traženje stipendija koje Vam mogu promeniti život. 

Kako naći stipendiju

Prvo morate proveriti koji oblici finansiske pomoći postoje trenutno, a na koje vi konkretno imate pravo. Srećom, velika većina obrazovnih institucija u svetu sve godine daju određene stipendije za studiranje. Kroz te programe žele da stimulišu mlade ljude iz zemalja u razvoju koji nisu toliko prisuti u njihovim institucijama, kao i da promovišu nove studijske programe. Postoji dosta slaba informisanost prosječnog studenta o ovim stipendijama, tako da značajna sredstva svake godine ostanu neiskorišćena.

Kao što smo rekli jedan od osnovnih motiva obrazovnih institucija je da diverzifikuju svoje obrazovno telo odnosno strukturu. Da provuku studente sa visokim akademskim potencijalnom koji pod regularnim okolnostima ne mogu da priušte sebi ove studije. Nekad je razlog i podizanje svesti o filantropskim stremljenjima samih obrazovnih institucija i sa njima povezanim asocijacijama, nvo, fondovima i sl. 

Većina univerziteta će oblike finansiske pomoći publikovati na oficijalnoj veb stranici univerziteta kao i u svojim štampanim brošurama. Veoma je korisno da iskažete svoje interesovanje i da univerzitet koji razmatrate postane svestan Vaše prisutnosti. Odnosno osoblje u admission departmanu i kancelariji za internacionalne studente.

Jako je bitno da im u startu stavite do znanja da ispunjavate kriterijume propisane od strane njihove institucije, tj. rezultati testova jezika, ostale formalnosti, kao i druge alternativne izvore finansiranja, za slučaj da od univerziteta ne dobijete punu stipendiju.

Popunjavanjem našeg upitnika možete nam postaviti pitanja za konkrente obrazovne institucije i naši savetnici će Vam vratiti informaciju u najkraćem mogućem roku. 

stipendije za studije u inostranstvu
stipendije za studije u inostranstvu

Kako pitati za stipendije na pravi način

Univerziteti svakodnevno primaju upite od internacionalnih studenata u vezi stipendija. Baš kao kad poslodavci brzo moraju sortirati dobre biografije od lošijih, osoblje za prijem na univerzitetima mora razlikovati ozbiljne upite od ostatka koje primaju i daju prednost onima za koje veruju da će ih i na kraju i dobiti.

Jako je bitno na adekvatan način naglasiti svoje kvalitete, da kriterijume za upis vidno prebacujete u svakom pojedinačnom slučaju i da pored tog zahteva imate još rezervnih planova kako platiti tu školarinu. Admission kancelarija voli proaktivne studente.

Ako na nekim prestižnim univerzitetima u delu gde se traze izvori finansiranja deo za stipendije ostavite potpuno prazan, neće biti dobar znak da se radi o kvalitetnom kandidatu. Čak deca iz jako imućnih porodica od malih nogu se uče da koriste sve alternativne izvore finansiranja. To je naprosto način kako se to radi. 

Ne zahtevajte odgovor

Jako treba povesti računa o tonu samog upita. Treba izbegavati formulacije koje mogu da izgledaju kao da nešto zahtevate ili od univerzitetskog osoblja nešto konkretno očekujete. Možete zvučati nepristojno, a to nisu karakteristike jedne ličnosti kakvu oni žele na svom univerzitetu.

Razumljivo je i očekivano da nekada jezikča barijera učini svoje pa da neka formulacija ostavi prostora za različito tumačenje, ali je zbog toga jasan jezik i kratke formulacije neprikosnoveno pravilo kada je pisanje ovih zahteva u pitanju. Zahtev za telefonskim pozivom ili direktnim dolaskom na sastanak sa osobljem prijemnog odelenja odnosne institucije ostavite kao inicijativu njima, ako procene na osnovu Vašeg upita da za tim postoji potreba. 

Nema prostora patetici

Ovo pogotovo izbegavajte. Osoblje admission departmana nije spremno da sluša detalje Vašeg teškog života i loše sudbine, ranijih neuspešnih pokušaja i krahova. Ako Vam nešto sigurno neće doneti stipendiju niti priliku za upis na neku obrazovnu instituciju to je sigurno patetika.

Svi, a pogotovo univerziteti, žele pozitivne i uspešne ljude. Ne morate neophodno imati najbolji prosek u školi, ali svakako možete da budete ambiciozni i pozitivni. Podjednako je važno da ne izmišljate i ne preuveličavate sopstvene upehe.

stipendije za studije u inostranstvu
stipendije za studije u inostranstvu

Pokažite da ste ozbiljan kandidat

Bez nepotrebnog širenja priče, korisno je spomenuti bilo šta što ukazuje da ste ozbiljan kandidat. Ukratko navedite svoje dosadašnje uspehe i akademske kvalifikacije, rezultate testa engleskog jezika i bilo koje druge impresivne akademske nagrade koje ste dobili. To sve može implicirati da ste dobar kandidat.

Dobar nivo engleskog jezika

Iako Vaš upit može da bude kratkog formata, potrudite se da je nivo engleskog jezika besprekoran. Loš vokabular, pravopisne ili interpunksijske greše će odbiti činovnika univerziteta od daljeg razmatranja Vašeg upita. Ton takođe mora biti pristojan i formalan, svakako bez slenga i nepotrebnih doskočica.

Ovo je inicijalni kontakt koji ćete uspostaviti sa institucijom tako da morate ostaviti dobar prvi utisak kako biste osigurali da se lanac komunikacije nastavi sa strane univerziteta. Za samog kandidata, biti u stanju da govori, piše i razumije engleski jezik na visokom nivou važan je uslov za studiranje u inostranstvu koji se nikako ne može zaobići. 

Ključne tačke:

  • formalan, ali prijateljski ton
  • dobar nivo jezika
  • odmah navesti da je u pitanju internacionalni student koji ispunjava sve postavljene kriteriju u pogledu dosadašnjeg uspeha i testova jezika
  • nekoliko specifičnih pitanja u vezi sa strukturom modula i načinom bodovanja i ocnjivanja
  • ukratko sa svim neophodnim informacijama i detaljima

Zakaži konsultacije