Stipendija Švedskog Instituta za Master studije

Sigurno ste do sada čuli za ovu stipendiju, ali ako niste evo idealne prilike da saznate više o jednoj fenomenalnu mogućnosti.

Pre nego što krenete da čitate dalje, ova stipendija nije za svakog. Ukoliko ste aktivista za vašu sredinu, klimatske promene, ukoliko ste bili volonter ili ste borac za ljudska prava, ova stipendija je onda pravi izbor za vas. Naime, ranije, svako je mogao da aplicira i nisu postojali ovakvi kriterijumi, ali sa povećanom aktivnošću Švedske u oblasti ekologije i ljudskih prava, upravo im kandidati iz ovih oblasti trebaju.

Ova stipendija je potpuna, što znači da ste pokriveni pa čak do te mere da dobijate pare i za mesečne troškove- U pitanju je samo 15 stipendija koje dodeljuju, pa je selekcija kandidata vrlo ozbiljna.

Koji su uslovi?
 • Da imate minimum 2 godine radnog iskustva, a pod radnim iskustvom mislimo (Volonterski rad, prakse, full time poslovi ili part time poslovi, sve se računa)
 • Da ste primljeni na univerzitet u Švedskoj
 • Da ste se aktivista u oblasti ekologije ili ljudskih prava (ovo nije stavljeno eksplictno kao uslov, ali se prednost daje ovakvim kandidatima)
 • Morate da napišete posebno motivaciono pismo, kao i da imate 2 preporuke lično potpisane i pečatirane od organizacija gde se volontirali ili od vašeg poslodavca
 • Da napišete CV sa svim vašim prethonim dostignućima
 • Da ste državljanin jedne od zemalja Balkana ili Turske
Šta je ono što stipendija tačno pokriva?
 • Školarina: plaćaju je direktno švedskom univerzitetu
 • Životni troškovi od 10.000 SEK mesečno tj 934 €
 • Putna naknada od 5000 SEK po akademskoj godini 467€
 • Osiguranje od bolesti i nezgoda
 • Članstvo u SI mreži za buduće globalne lidere (NFGL) – platforma koja će vam pomoći da profesionalno rastete i izgradite svoju mrežu, dok ste u Švedskoj
 • Članstvo u SI Alumni mreži nakon vašeg perioda stipendiranja – platforma za kontinuirano umrežavanje i dalji profesionalni razvoj
Na koliki vremenski period se ova stipendija dobija?

Stipendija je predviđena za redovne jednogodišnje ili dvogodišnje master programe i dodeljuje se samo za programe koji počinju u jesenjem semestru. Školarina će se direktno plaćati švedskim univerzitetima na početku svakog semestra. Stipendija za životne troškove isplaćuje se mesečno tokom perioda stipendiranja.

Period stipendiranja ne može se menjati ili produžavati nakon dodeljenog perioda stipendije, niti se stipendija može preneti na studijski program koji nije dodeljen odgovarajućem master programu.

Vlasnici stipendija upisani na jednogodišnje master programe (60 ECTS bodova) mogu konkurisati za mesečnu pomoć u iznosu od 10 000 SEK tj 934€ da bi nastavili neplaćeni staž u Švedskoj ili u svojoj matičnoj zemlji. Stažiranje može trajati najviše 5 meseci posle redovnog perioda stipendiranja.

Kakve kandidate traže?

Stipendije za zapadni Balkan i Tursku deo su međunarodne šeme nagrada švedske vlade za razvoj globalnih lidera. Finansira ih Ministarstvo spoljnih poslova Švedske, a upravlja Švedski institut (SI). Programi pružaju jedinstvenu priliku budućim liderima da se profesionalno i akademsko razvijaju, iskuse švedsko društvo i kulturu i izgrade dugotrajne veze sa Švedskom i jedni sa drugima.

Cilj je pomoć zemljama zapadnog Balkana kao i Turskoj da uspostave bliže veze sa Evropskom unijom. Tematski se stipendija fokusira na demokratiju, ljudska prava i vladavinu zakona, uključujući ravnopravnost polova, jednake mogućnosti i nediskriminaciju i nezavisne medije.

Prednost će se dati aplikantima sa jakim i relevantnim profesionalnim iskustvom i pokazanim liderskim sposobnistima u domenu civilnog društva ili javnog sektora i ekologije.

Kako biraju kandidate?

Nakon roka za prijavu, vrše pregled svih prijava i diskvalifikuju one koji ne ispunjavaju kriterijume za sticanje stipendije. Pored toga, ako ne sledite uputstva za tražene dokumente, poput nepotpune prijave, pogrešnog obrasca, nepostojanje važećeg pečata itd., Vaša prijava će biti diskvalifikovana. Veoma je važno da pažljivo pročitate sve dostupne informacije.

Zatim, procenjuju sve prihvatljive aplikacije i uzimaju u obzir sve informacije koje su u vašim prijavama. Ocenjivaće ih prema cilju i svrsi programa stipendiranja. Traže pre svega talentovane i aktivne profesionalce sa sposobnostima i ambicijom da doprinesu međunarodnom razvoju. Ocenjivanje je sveobuhvatno i zato morate biti izvanredni u svim aspektima da biste se probili kroz jaku konkurenciju i bili izabrani za stipendiju.

Kada se rezultati za prijem na master studije objave na universityadmissions.se 3. aprila 2020., napraviće dalju evaluaciju prihvatljivih aplikacija koje su primljene (uključujući uslovno prijemljene kandidate) na švedski univerzitet i izvršiće konačan izbor neke od njih. Vaša prijava za stipendiju stoga više neće biti razmatrana ako niste primljeni do 3. aprila 2020. godine.

Kvalitet aplikacije je presudan da biste bili izabrani. Sastavljaju kratku listu na osnovu gore opisanog procesa evaluacije. Međutim, cilj je da oba pola budu zastupljena podjednako na krajnjoj listi dobitnika stipendije.  Konkurencija za stipendiju SI je veoma velika. Preporučujemo vam da potražite i druge mogućnosti stipendiranja od vaše vlade, organizacija u vašoj zemlji ili preko švedskih univerziteta.

Kako ide postupak aplikacije?

Samo programi koji su na listi master programa koji ispunjavaju uslove ispunjavaju uslove i za stipendiranje . Lista je objavljena na sajtu Švedskog instituta.

Najveći prioritet daju kandidatima koji odabiru programe sa naglaskom na: demokratiji, ljudskim pravima ili vladavini zakona, uključujući ravnopravnost polova, jednake mogućnosti i nediskriminaciju, nezavisni mediji.

Za početak, prijavite se na najviše četiri master programa na universityadmissions.se do 15. januara 2020. godine.

University Admissions je nacionalna služba za prijavu koja upravlja aplikacijama na univerzitete u Švedskoj. To je nezavisno telo koje nije povezano sa Švedskim institutom (SI).

Nakon što aplicirate na universitiadmissions.se, dobićete lični broj prijave koji se sastoji od osam cifara. Sačuvajte broj jer će vam biti potreban kada se budete prijavljivali za stipendiju .Obavezno upišite tačan broj u obrascu za online prijavu, ili ćete u protivnom vašu prijavu diskvalifikovati.

3. februar 2019. krajnji je rok za prijem kotizacije za prijavu (100€) i prateća dokumentacija koja su potrebna za prijem u Univerzitet. Naknada za prijavu se ne vraća.

Ako ste propustili rokove ili niste ispoštovali proceduru prijavljivanja na univerzitetskim prijemima, nećete imati pravo na stipendiju SI.

SAT Agencija nije zastupnik Švedskog Instituta, ali zbog bogatog iskustva u pomoći apliciranja na ovu stioendiju, možemo mnogo da vam pomognemo u samom procesu! Ukoliko vam je potrebna pomoć, popunite upit ispod teksta ili nas kontaktirajte putem telefona.

Prijave kreću od 10. februara 2020., ali aplikacija za Master je otovrena što je 1. korak u ovom procesu!

Srećno svima!

Zakaži konsultacije