SAT test- šta je i kako ga spremiti?

SAT (Scholastic Assessment Test)  je vrsta standardizovanog američkog prijemnog ispita koji je obavezan za upis na američke univerzitete, kako i za aplikaciju za sportske ili akademske stipendije. U Americi ovaj vid testiranja se koristi kako bi klasifikovali prijavljene studente i proverili nivo njihovog znanja.Test se polaže na engleskom jeziku i sastoji se iz četiri dela: Reading (čitanje), Writing and Language (pisanje i jezik),  Math (matematika) i Essey (esej koji je opcion). 

SAT test matematike predstavlja najdužu oblast testa sa aspekta vremena i broja pitanja. Razlog tome je što je i ona sama sastavljena iz dve oblasti, prva koja je „bez kalkulatora“ i druga „sa kalkulatorom“. Prva je kraća u vremenskom trajanju, 25 min ili 20 pitanja, dok je druga 55 min sa 38 pitanja. 

SAT test matematike testira matematičke oblasti, kao i vašu sposobnost da koristite rasuđivanje i logičko razmišljanje u rešavanju problema iz stvarnog života. Ove veštine su osnova za matematiku koju ćete učiti na koledžu i koristiti u svakodnevnom životu. SAT grupiše ove koncepte u četiri glavne oblasti koje ćete imati na testu iz matematike i to: algebra,
problemski zadaci i
analiza podataka,
napredna matematika i dodatne matematičke oblasti.

SAT TEST
SAT TEST

Dodatne informacije

SAT dio iz engleskog jezika fokusira se na višeine i znanje iz oblasti obrazovanja. Ono što ste učili u srednjoj školi, stvari koje će vam trebati da biste bili uspešni na fakultetu. Testira način na koji razmišljate i koristite informacije. Ne radi se o tome koliko dobro pamtite činjenice i definicije.  SAT test koji se odnosi na čitanje teksta traje 65 minuta i sastoji se od 4 zasebna i jednog para povezanih delova. Ovaj deo se sastoji od dva kraća, povezana odlomka od različitih autora koje povezuje zajednička tema. Svaki odlomak ili par imaće između 500 i 750 reči, što je ukupno 3250. Svaki odlomak će imati 10 ili 11 pitanja, što je ukupno 52 pitanja za čitavu oblast. 

Na novom SAT testu za pisanje i jezik zadatak će vam biti da prepravite i izmenite tekstove različitog sadržaja. Vaš posao je da donesete odluku o tome da li odlomci mogu biti poboljšani uz izmenu reči, interpunkcije ili reda reči u rečenici. Pitanja u ovom odeljku će testirati vaše znanje gramatičkih pravila i elemenata efektivnog pisanja. Delovi odlomaka će sadržati gramatičke greške.

Od Vas se traži da ispravite greške u strukturi rečenice, upotrebi i interpunkciji. Drugi delovi odlomaka treba da se preprave kako bi bolje izražavali ideje autora. Ovo uključuje poboljšanje u razradi i organizaciji odlomka, kao i ispravljanje jezičkih grešaka.

SAT TEST
SAT TEST
Kako zakazati test?

SAT test može da se polaže 7 puta godišnje. U Beogradu, ispit se polaže u međunarodnom akademskom centru, u Podgorici QSI internacionalnoj srednjoj školi. Na SAT test se možete prijaviti putem interneta, pomoću platne kartice. Link za prijavu je www.collegeboard.org i prijava košta $90.  


SAT test možete da ga polažete koliko god puta želite. Za bolje škole kao što je Bocconi, rezultat mora da bude oko 1300-1600, a za druge škole u Italiji kao što je Bolonja oko 1200.

SAT se traži u Italiji, Americi, Kanadi, za većinu ostalih zemalja ovaj test nije potreban, ali je uvek poželjno da ga imate, pa i da je rezultat ispod 1200. Preporuka je da na Amazonu naručite ediciju za tu godinu kada ćete da polažete. Na pripreme je potrebno bar 3-4 meseca da idete. Toplo Vam preporučujemo da se za test spremate u našoj agenciji čiji su profesori serftifikovani u USA i predaju na koledžima u toj zemlji.

Ukoliko želite da saznate više informacija, kontaktirajte nas u formularu ispod! 

Zakaži konsultacije