IMAT test – šta je i kako ga spremiti?

IMAT test (International Medical Admission Test) je vrsta standardizovanog prijemnog ispta na većini univerziteta u Italiji i neophodan je za sve one koje svoje obrazovanje žele nastaviti u oblasti medicine i stomatologije. Polaže se iskjučivo u akreditovanim centrima širom sveta i radi se na engleskom jeziku. IMAT je test znanja krucijalnih oblasti za medicinu, koje se od studenata već očekuje da znaju. Dodatno potrebna je priprema jer je čitava materija testa na engleskom jeziku.

Kakva je struktura – IMAT test

IMAT test uključuje dve sekcije, odnosno četri dela: Logical Reasoning and General Knowledge (Logičko rasuđivanje i opšte znanje) i Scientific Knowledge (Naučno znanje).

Prva sekcija IMAT testa podrazumijeva proveru vaših sposobnosti u rješavanju problema, razumevanju argumenata, analizi podataka i zaključivanju. 

Druga, treća i četvrta sekcija testira sposobnost studenata za direktnu aplikaciju već stečenog znanja u sledećim oblastima: Biology (Biologija) , Chemistry (Hemija) , Physics(Fizika) and Maths (Matematika).

IMAT test
Imat test

Kakav je raspored pitanja na IMAT testu?

Raspored pitanja je podijeljen na sledeći način: 12 pitanja je određeno za dio general knowledge, 10 pitanja za logic, zatim 18 pitanja koja se tiču biologije, 12 pitanja iz hemije i na kraju 8 pitanja iz oblasti matematike i fizike.

Bodovanje i rezultati – IMAT test

Test je u pisanom formatu, a ima ukupno 60 pitanja, a maksimalni broj bodova koji se mogu ostvariti iznosi 90. Pitanja imaju 5 ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan. SAT agencija vas savetuje da ukoliko ne znate odgovor na pitanje ostavite prazno, kako biste izbegli minus poene.

Minimalan broj poena koji je neophodno ostvariti je 20, ali to najčešće nije dovoljno za prolaz na univerzitetu. Dosadašnje iskustvo pokazuje da je 60/65 prilično dovoljno za prolaz, mada treba naglasiti da broj neophodnih poena zavisi od unvierziteta, pa vas savetujemo da se pre testiranja obavezno informišete.

Rezultati kandidata IMAT testa se računaju prema sledećoj formuli

• 1,5 poena za svaki tačan odgovor

• -0,4 poena za svaki netačan odgovor

• 0 poena za pitanja koja ostanu bez odgovora

IMAT test
IMAT test

Kako se spremiti za IMAT test?

Za IMAT test je neophodno početi na vreme sa pripremama kako biste ostvarili što bolji rezultat. Ne zaboravite da su poeni izuzetno bitni, i služe kao ulazna karta za upis na univerzitet. Kada govorimo o literaturi za pripremu testa, istu možete pronaći na sajtu univerziteta ili je kupiti preko Amazona. 

Koji je najteži deo IMAT testa? 

Dosadašnja istraživanja i iskustvo studenata ukazuju da je najveći problem organizacija vremena prilikom polaganja samog IMAT testa. Potrebno je uskladiti vreme koje iziskuje prevashodno čitanje i razumevanje pitanja, pa potom i same izrade. 

Kada se prijavljujem za IMAT test?

Jako je važno da prilikom apliciranja za IMAT test pratite sledeće rokove, kako biste se na vreme mogli pripremiti i organizovati:

Registracija za IMAT test se otvara 30 Juna 2021, a zatvara se 22 Jula 2021 . Test se održava 9 Septembra 2021 godine, a tačno vreme zavisi od centra u kojem radite test tj. zemlje u kojoj se isti nalazi. Ukoliko dolazite iz zemalja Balkana, test se radi na univerzitetu na kom želite da upišete studije medicine.

Koliko iznose troškovi IMAT testa?

Troškovi IMAT testa iznose 130,00e i uplata se vrši isključivo online putem određenog sajta.

Kada ću znati rezultate ?

Praksa pokazuje da rezultati budu prikazani u roku od 30 dana od dana polaganja prijemnog ispita. To znači da vam studije kreću u novembru.

A ukoliko želite da se priprmate sa nama i to možete putem naše partnerske škole u Italiji – Leonardo da Vinci. Takođe SAT Agencija radi prijave na medicinu i stomatologiju u Italiji i preporučuje da obavezno pogledate naš univerzitet Paviu.

IMAT test
IMAT test

Zakaži konsultacije