Studiranje u Finskoj

FINSKA

O Finskoj

Studiranje u Finskoj može biti najlepša stvar jer biste imali prilku da živite u zemlji sa najboljim standardom i kvalitetom života u Evropi. Država Finska je republika i članica Evropske unije (EU). Glavni grad Finske je Helsinki. Finska je podeljena na samoupravne opštine., a Aland je autonomna oblast Finske. Finska ima 5,5 miliona stanovnika.

Studiranje u Finskoj
Studiranje u Finskoj

Nacionalni jezici su finski i švedski (oko 5% Finaca govori švedski kao maternji jezik). U Finskoj ima i Samija. Sami su jedini autohtoni narod Evropske unije. Mnogi Finci tečno govore engleski dok 8% stanovništva govori strane jezike. Finska se nalazi u severnoj Evropi u regionu Baltičkog mora, susedne zemlje Finske su Rusija (istok), Norveška (sever), Švedska (zapad) i Estonija (jug). Površina Finske je 338.432 km², što uključuje kopno i unutrašnje vodene površine. Valuta Finske je evro.

Finska je nordijska država blagostanja koja ima za cilj da bude CO2 neutralna do 2035. To je takođe najsrećnija zemlja na svetu. Oko 75% njene površine prekriveno je šumama, a ima najveći arhipelag na svetu, kao i najveći evropski okrug jezera i poslednju neukroćenu divljinu, Laponiju. Glavni grad Finske, Helsinki, poznat je po dizajnu i arhitekturi. Finska je takođe bezbedna destinacija za putovanja – 11 od 12 izgubljenih novčanika se vraća vlasnicima. :))

Studiranje u Finskoj – opšte informacije

Finski vodeći svetski sistem visokog obrazovanja nudi više od 500 diplomskih i magistarskih programa na 13 univerziteta i 22 univerziteta primenjenih nauka (UAS). Univerziteti takođe nude opcije doktorskih studija na engleskom jeziku. Finske visokoškolske ustanove imaju preko 20 000 međunarodnih studenata koji studiraju na nekoliko lokacija širom Finske. Svi univerziteti i univerziteti primenjenih nauka imaju mogućnost stipendiranja međunarodnih studenata.

Univerziteti primenjenih nauka (Universities of applied sciences) nude profesionalno orijentisano visoko obrazovanje na nivou bachelor i master i imaju jake veze sa kompanijama i regionalnim razvojem. Dok se Univerziteti (Universities) fokusiraju na naučno istraživanje i obrazovanje koje pružaju se zasniva na tome. Univerziteti nude diplomske, magistarske i doktorske programe.

Neki od najboljih univerziteta u Finskoj su:

 • AALTO UNIVERSITY
 • HAAGA-HELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
 • KAJAANI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
 • LAB UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
 • LUT UNIVERSITY
 • TAMPERE UNIVERSITY
 • UNIVERSITY OF HELSINKI
Norveška
Studiranje u Finskoj

Troškovi školarina u Finskoj – studiranje u Finskoj

Ukoliko imate EU/EEA pasoš vi niste u obavezi da plaćate školarine, što bi značilo da su studije u tom smislu besplatne, jedino što morate da pokrijete jesu troškovi života.

Ako ste izvan područja EU/EEA, od vas se traži da platite školarinu za diplomske i master programe koji su na engleskom jeziku. Godišnja školarina zavisi od univerziteta i programa i varira između 4.000 € i 18.000 € otprilike (2021/22.). Na doktorskom nivou školarine se ne naplaćuju, bez obzira na vašu nacionalnost. Zapamtite da ako se od vas traži da platite školarinu, takođe imate pravo da se prijavite za stipendiju sa univerziteta.

Troškovi života u Finskoj

Pored mogućih školarina, od vas se obično traži da samostalno pokrijete svoje svakodnevne troškove života. Morate pokazati da imate dovoljno sredstava za izdržavanje, kao i osiguranje kada podnesete zahtev za studentsku boravišnu dozvolu. Mesečni životni troškovi za studente (uključujući hranu, smeštaj, putovanje, osiguranje itd.) iznose oko 700 – 900 €, u zavisnosti od toga gde živite i vaših ličnih životnih navika.

Troškovi života su obično veći u većim gradovima nego u manjim. Takođe, studenti univerziteta su obavezni da plate godišnju članarinu studentskog sindikata, koja iznosi oko 80 – 100 evra. Slične studentske unije postoje i na univerzitetima primenjenih nauka (UAN), ali članstvo je fakultativno.

Kada se pridružite lokalnoj studentskoj uniji, dobijate studentsku kartu koja vam daje pravo na popuste u mestima kao što su studentski restorani i kada koristite javni prevoz.

Neke prosečne cene:

 • Javni prevoz: 55 EUR/mes
 • Smeštaj: 300–600 EUR/mes
 • Telefon/internet/struja/smeće: 130 EUR/mes
 • Zdravstveni troškovi (osiguranje, lekovi): 36 EUR/mes
Studiranje u Finskoj
Studiranje u Finskoj

Viza za studiranje u Finskoj

Svi NONEU studenti moraju da apliciraju za studentsku vizu. Ta aplikacija se popunjava online preko finskog imigracionog odeljenja, a dokumentacija podnosi nadležnoj ambasadi u Srbiji, to važi i za Crnu Goru, dokumenta se predaju u Beogradu.

Opšta uslovi i dokumentacija:

1. Imate važeći pasoš. 2 Nije vam propisana zabrana ulaska. 3 Vi ne predstavljate opasnost za javni red i bezbednost. 4 Vi niste opasnost po javno zdravlje. 5 Vi niste opasnost za međunarodne odnose Finske.

 • Validan pasoš
 • Fotografija kao za pasoš koja ispunjava vizne kriterijume
 • Kopije pasoša u boji svih strana pasoša koje u na sebi imaju bilo kakve pečate ili vize
 • Dokument koji dokazuje da ćete legalno da boravite u Finskoj (potvrda da ste primljeni na univerzitet)
 • FORMA MP1- APLIKACIONI FORMULAR koji mora biti popunjen na engleskom jeziku
 • Potvrda da ste primljeni na univerzitet
 • Dokaz o posedovanju dovoljno finansijksih sredstava – Morate imati na raspolaganju najmanje 560 evra svakog meseca da biste mogli da platite smeštaj, hranu i druge potrebe. Za dvogodišnji boravak morate imati na raspolaganju 13.440 evra. Ako želite boravišnu dozvolu samo na godinu dana, morate imati 6.720 evra na raspolaganju na svom bankovnom računu. Procenjivaće vaša sredstva prihoda svaki put kada im podnesete zahtev. Ukoliko bude potrebno, tražiće od Vas da dostavite dodatnu dokumentaciju o izvoru imovine. Ovaj novac može da bude na bankovnom računu roditelja ukoliko idete na osnovne studije.
 • Zdravstveno osiguranje Documentation of paid tuition fee or documentation of scholarship
 • Diploma srednje škole ili fakulteta tj dokaz o diplomiranju preveden i notarizovan
Studiranje u Finskoj
Studiranje u Finskoj

Rad tokom studija u Finskoj

Kao građanin EU/EEA, imate pravo da radite u Finskoj bez ikakve radne dozvole ili ograničenja radnog vremena. Studentima koji dolaze izvan zemalja EU/EEA i sa studentskom boravišnom dozvolom je dozvoljeno da rade sa skraćenim radnim vremenom, najviše 25 sati nedeljno. Možete prilagoditi sate na nedeljnoj bazi sve dok je prosek oko 25 radnih sati nedeljno tokom akademskih termina. Ne postoji ograničenje radnog vremena u punom radnom vremenu tokom praznika.

Treba istaći da ne možete računati na finansiranje studija samo radom. Čak i kada bi službeni propisi dozvoljavali rad, često je teško naći privremeni posao. Pored toga, najmanje radno poznavanje finskog jezika u većini slučajeva je obavezno.