GRE ILI GMAT? Koji polagati?

GRE ili GMAT su testovi koji najčešće traže državni univerzitet ili biznis škole za master programe ekonomije, biznisa, menadžementa itd. Koji da polažete to sve zavisi od vaše procene vaših sposobnosti. Ukoliko vam više ide engleski preporuka je GRE, a ukoliko više matematika onda GMAT. U nastavku teksta pogledajte poređenje koje će vam olakšati ovu odluku : 

GRE vam može omogućiti prijem u diplomske škole i poslovne škole. GRE se sastoji uglavnom od verbalnih i kvantitativnih sekcija, čiji se rezultati boduju od 130 do 170. Takođe se sastoji od 60-minutne sekcije Analitičko pisanje sa dva eseja od po 30 minuta. Ovaj test traje 3,5 sata na papiru ili 3,75 sati ako se koristi na kompjuteru. Cena registracije za GRE je 205 USD.

GMAT vam može dati samo prijem za mastere poslovnih smerova, ne i za MBA. GMAT se sastoji od 2 glavne sekcije – verbalne i kvantitativne. Ona takođe ima 30-minutni analitički odeljak sa jednim esejem, 30-minutni odeljak Integrated Reasoning, ali njihovi rezultati su odvojeni i ne sabiraju se za ukupan GMAT rezultat. Bodovi GMAT rezultata mogu da variraju od 200 do 800. Ispit traje 3,5 sata i košta 250 dolara.

Oba testa su validna u narednih 5 godina od dana polaganja. 

GRE ILI GMAT

GLAVNE RAZLIKE – GMAT ili GRE

GRE verbalna sekcija – Testira vašu sposobnost da razumete značenja reči, rečenica i celih tekstova; razumevanje odnosa između reči i među pojmovima. Pitanja koja se postavljaju sastoje se od jedne rečenice i šest odgovora. 

Testira vašu sposobnost da analizirate situaciju i dođete do zaključka; kao što su bukvalna, figurativna i autorska namera. Pitanja koja se postavljaju su pitanja sa višestrukim izborom odgovora sa pet mogućih izbora, od kojih morate odabrati jedan.

Testira vašu sposobnost da interpretirate i procenite informacije. Pitanja koja se postavljaju su u obliku pasusa, od kojih je oko 1-5 rečenica dugačkih sa nekoliko praznina. Morate izabrati prave odgovore među 5 odgovora koji biste ubacili umesto praznine,

Dok GMAT uključuje – Ispravke Rečenice – GMAT testira vašu gramatiku i efikasne komunikacijske veštine. Pitanja koja se postavljaju će biti u obliku rečenica. Deo rečenice će biti podvučen. Moraćete odabrati pravu frazu među 5 izbora za zamenu podcrtanog dela.

Testira vašu sposobnost da analizirate situaciju i dođete do zaključka. Postaviće se niz pitanja na odlomku. Morate pažljivo pročitati sadržaj teksta i odabrati najbolji odgovor na svako pitanje.

Testira vaše sposobnosti razmišljanja. Morate analizirati informacije na kojima se pitanje zasniva, a zatim odabrati pravi odgovor.

Glavna razlika između ova dva ispita je da, dok GRE testira vaš vokabular, GMAT se više bavi gramatikom.

U Kvantitativnom delu (algebra, interpretacija podataka, geometrija, aritmetika, problemi sa rečima) je isti za oba ispita. Ali, format pitanja je različit za svaki ispit.

Pitanja kvantitativnog odeljka za GRE podeljena su u 4 kategorije – Kvantitativna pitanja za poređenje, Pitanja sa višestrukim izborom – Izaberite jedan izbor odgovora, Pitanja sa višestrukim izborom – Izaberite jedan ili više odgovora, Numerički izbor rešenja

Za GMAT, ovaj deo je podeljen u 2 kategorije:

Rešavanje problema

Dovoljnost podataka

Međutim, na GMAT- u matematika je mnogo izazovnija od GRE. Takođe, dok od vas GRE traži da izaberete više odgovora, unesite ispravne vrednosti ili napravite kvantitativna poređenja, GMAT se fokusira na testiranje vaših veština rešavanja problema i takođe daje neka pitanja o dovoljnoj količini podataka.

Glavna razlika je u tome što vam GRE dozvoljava da koristite kalkulator dok GMAT ne, iako je matematika teža u GMAT-u!

Hajde da rezimiramo ono što ste do sada pročitali i da probate da vidite kako se ovo oslikava na vas: 

Ako ste fokusirani na poslovne programe (Marketing, Management, Business Administration) , GMAT bi vam najviše pomogao. Preko 6.000 master biznis programa na oko 1.700 univerziteta i organizacija širom sveta prihvata GMAT ispit. 

GRE je dobra opcija ako i dalje razmišljate o izboru programa za sebe, ali sada želite da polažete ispit pošto su rezultati važeći 5 godina. Na taj način možete kasnije da izaberete ili Master ili MBA programe. 

GRE je dobra opcija ako je neverovatan vokabular engleskog jezika vaša snaga. GMAT ukoliko ste nadareni za matematiku.

Bez obzira šta odaberete, vaš cilj bi trebao biti da dobijete bodove koje službenici koji rade prijem na Univerzitete ne mogu ignorisati!

Savetujemo da pripremu otpočnete u našoj SAT školi i time olakšate sebi samo spremanje za jedan od ovih testova. Ove pripreme drže naši profesori koji su ili  diplomirani matematičari ili predaju godinama matematiku i engleski u školama i na univerzitetima. Pripreme su vrlo detaljne, sveobuhvatne i raspolažemo najnovijim ispitnim materijalima.

    Za sada nudimo isključivo besplatnu simulaciju TOEFL testa. Za ostale testove ne nudimo besplatne simulacije, već morate odmah da zakažete svoj prvi čas.

    Cena TOEFL i IELTS individualnih priprema je 1700 RSD ili 15€ u trajanju od 60 minuta. Broj potrebnih časova je vrlo individualan i zavisi od vašeg početnog nivoa.

    Cena individualnog časa za SAT je 2300 RSD ili 20€ u trajanju od 60 minuta i to odvojeno časovi engleski i odvojeno matematika. Za GRE,GMAT i OMPT-A važe isti uslovi.

    Zakaži konsultacije