TOLC test

Šta je to TOLC test?

TOLC test (CISIA Online Test) je individualni test na italijanskom jeziku sa pitanjima izabranim iz baze podataka CISIA TOLC, koja se polažu na računaru. Mnogo problema je nastalo kada je Italija tj italijanski, državni univerziteti kada su objavili da uvode ovaj test kao jedan vid prijemnog ispita.

I mi smo se susreli sa mnogim nepoznanicama, i nije nam bilo svejedno dok nismo ukapirali, makar okvirno o čemu se radi. Ono što je najveći problem jeste: slaba organizovanost testa, jako malo ili nimalo dostupnih materijala za pripremu ovog testa, i komplikovan sistem registracije za test.

Kao što vidite ima dosta propusta, ali Italija ostaje čvrsta u nameri da izbaci SAT test kao opciju, jer je pokazao i neke svoje loše stvari tokom mnogo godina koje je bio validan za upis na studije u ovoj zemlji.

TOLC test
TOLC test

DODATNE INFORMACIJE – TOLC test

Test je različit za svakog kandidata, ali TOLC-ovi istog tipa su slični ili uporedivi po težini. TOLC-om upravlja CISIA – Konzorcijum međuuniverzitetskih integrisanih sistema pristupa, neprofitni konzorcijum koji okuplja isključivo javne univerzitete (trenutno 50).

CISIA podržava univerzitete u razvoju i davanju prijemnih testova i testova prethodnog znanja kandidata za pristup programima univerzitetske diplome. Trenutno postoji 8 tipova TOLC-a (potpuna lista je dostupna na veb stranici CISIA-e). Većina državnih univerziteta trenutno prima TOLC-I, TOLC-E, TOLC-AV, TOLC-SU za odabir studenata za mnoge diplomske programe koji se održavaju na italijanskom jeziku.

Možete polagati TOLC na Univerzitetu u Padovi ili na bilo kom drugom CISIA partnerskom univerzitetu. S obzirom na zdravstvenu situaciju koja je u toku, većina univerziteta je podržala inicijativu TOLC @CASA, koja omogućava studentima da polažu TOLC u virtuelnoj učionici iz udobnosti svoje sobe.

TOLC test
TOLC test

Malo više o vrstama TOLC testa:

TOLC-I

Struktura:

MATEMATIKA (20 pitanja za 50 minuta)
LOGIČKO RAZMIŠLJANJE (10 pitanja za 20 minuta)
NAUKE (10 pitanja za 20 minuta)
RAZUMEVANJE Engleskog jezika – čitanje (10 pitanja za 20 minuta)

ENGLESKI (30 pitanja za 15 minuta)

Za ove programe je uglavnom potreban:

Aerospace engineering; Chemical and materials engineering; Civil engineering; Energy engineering; Product innovation engineering; Engineering and management; Mechanical engineering; Mechatronic engineering; Environmental and land planning engineering, Biomedical engineering; Electronic engineering; Information engineering; Computer engineering; Techniques and management of building and land.

TOLC-E

Struktura:

LOGIČKO RAZMIŠLJANJE (13 pitanja za 30 minuta)
RAZUMEVANJE Engleskog jezika- čitanje (10 pitanja za 30 minuta)
MATEMATIKA (13 pitanja za 30 minuta)
ENGLESKI (30 pitanja za 15 minuta)

Za ove programe je uglavnom potreban:  Economics, Law..

TOLC – SU

OPŠTE ZNANJE (10 pitanja za 20 minuta)
RAZUMEVANJE Engleskog i italijanskog jezika- čitanje (30 pitanja za 60 minuta)
LOGIČKO RAZMIŠLJANJE (10 pitanja za 20 minuta)
ENGLESKI (30 pitanja za 15 minuta)

Za ove programe je uglavnom potreban: Psychology, Social work, Political Science,  Philosophy; Humanities

REGISTRACIJA ZA TEST I CENA – TOLC test

Vremenski okviri koje je odredio CISIA konzorcijum za polaganje TOLC@CASA su:

Vremenski okvir 1: od 19. maja do 30. juna

Vremenski okvir 2: od 1. jula do 31. jula

Vremenski okvir 3: od 20. avgusta do 17. septembra

Kandidati se moraju registrovati za TOLC na veb stranici CISIA-e i platiti taksu od 30 €. Molimo vas da se prijavite za to mnogo unapred, jer svaki test ima ograničeno dostupno mesto. Krajnji rok za prijavu je nedelju dana pre datuma testa. Možete da položite najviše jedan test po vremenskom okviru (naveden gore). Možete čak i ponovo polagati test u sledećem vremenskom okviru, u rokovima navedenim u pozivu za prijavu za izabrani studijski program. Ako zdravstvena situacija omogućava lično polaganje testa, imaćete priliku da ponovite test (do) jednom mesečno.

TOLC test
TOLC test

Ukoliko želite da se upišete na Ca Foscari univerzitet, Sapienzu, Padovu, Bolonju, Tor Vergatu ili bilo koji drugi državni italijanski univerzitet koji zahteva TOLC test, javite nam se na vreme!

Zakaži konsultacije