Sve sto treba da znate o diplomama i zvanjima

Različite vrste akademskog zvanja nakon osnovih ili master studija

Diplome i zvanja su nešto sa čim svaki budući student u inostranstvu treba da bude upoznat. Često je teško da odredimo koje zvanje mi imamo po inostranim titulama nakon završenih osnovih ili master studija. U ovom tekstu vam objasnjavamo koje su to razlike između Master of Arts i Master of Science, šta je to Bachelor of Arts ili Bachelor with honours i još neke dodatne pojedinosti o diplomama stečenim u inostranstvu.

Osnovne studije – diplome i zvanja

Kada su u pitanju osnovne studije nakon završenih studija na našim fakultetima mi dobijamo zvanje diplomirani ekonomista ili pravnik itd U inostranstvu, to je malo drugačije. Nakon osnovnih studija (Bachelor Studies), dobijate zvanje u zavisnosti da li ste završilli društvenu nauku ili prirodnu. Osnovne studije u inostranstvu većinom traju 3 godine, ne 4 kao što je to slučaj kod nas. Ovakva diploma je uslov za master studije.

Diplome i zvanja
Diplome i zvanja

Vrste :

 1. Bachelor of Arts (B.A.)- Ovo zvanje se dobija nakon završenih osnovih studija iz oblasti društvenih nauka : Političke nauke, Filologija, Filozofija, Istorija… Obično traju 3 ili 4 godine u zavisnosti od institucije i zemlje u kojoj studirate.
 2. Bachelor of Science (B.S.) – Ovo zvanje uglavnom dobijaju studenti osnovnih studija iz prirodnih nauka : Ekonomije, Hemije, Fizike, Inženjerstva.. Traju 3 do 5 godina u zavisnosti od oblastti, zemlje kao i samog univerziteta.
 3. Bachelor with honours – Ovo je diploma osnovnih studija gde uglavnom imate obimniji sadržaj samih studija, diplomski rad ili projekat. I B.A. I B.S. mogu da budu honsours diplome. Takođe, one traju neznatno duže nego obične Bachelor studije.
 4. Bachelor of Fine Arts (BFA ) – Ovo zvanje dobijaju studenti vizuelnih I primenjenih umetnosti. Studije mogu da traju 3 ili 4 godine u zavisnosti od zemlje i univerziteta.
 5. Bachelor of Applied Sciences (BAS) – Ovo je diploma koja se dobija nakon završenog University of Applied Sciences, što bi kod nas bile Visoke škole. Ove studije traju 4 godine i vrlo su orijentisane na praktičan rad, najkorisnije su u oblasti IT-a.
 6. Bachelor of Law (LLB) – Ovo je diploma osnovnih studija iz oblasti prava. Traju najčešće 3 godine , osim u USA gde je potrebno imati završene osnovne studije iz neke duge oblasti u trajanju od 4 godine i onda tek možete na Law School u trajanju od 3 godine.
Diplome i zvanja
Diplome i zvanja

Master studije – diplome i zvanja

Ovde je podela nešto jednostavnija. Jako je bitno naglasiti da je uslov za master studije oduvek bila diploma osnovnih studija. Masteri traju od 1 do 2 godine. To sve zavisi od zemlje kao i od univerziteta do univerziteta. Bilo da ste završili trogodišnje ili četvorogodišnje studije vi možete da upišete i jednogodišnje i dvogodišnje mastere. Razlika je što su dvogodišnji obimniji i uslov su za doktorske, dok su jednogodišnji više za studente koji bi da se upuste u praktičan rad odmah nakon završetka.

Diplome i zvanja
Diplome i zvanja

Vrste :

 1. Master of  Arts (M.A.) – Ovo je zvanje diplome postdiplomskih studija koja predstavlja nastavak B.A. Dodeljuje se nakon završenih studija iz oblasti : Lingvistike, Filozofije, Istorije.. Mogu da traju 1 ili 2 godine u zavisnosti od zemlje i univerziteta.
 2. Master of Science (M.S.) – Ovo je zvanje diplome postdiplomskih studija koje predstavlja nastavak B.S. diplome osnovnih studija. Dodeljuje se nakon završenih studija iz oblasti : Hemije, Fizike, Ekonomije.. Mogu da traju 1 ili 2 godine u zavisnosti od zemlje i univerziteta. 
 3. Master of Business Administration (MBA) – Osnova MBA programa su različite oblasti biznisa i ekonomije kao što su računovodstvo, primenjena statistika, poslovna komunikacija, poslovna etika, poslovno pravo, finansije, menadžerska ekonomija, menadžment, preduzetništvo, marketing i poslovanje na način koji je najrelevantniji za analizu i strategiju menadžmenta. Traju duže od običnih mastera, uglavom 2-5 godina i zahtevaju određeno radno iskustvo u trajanju od najmanje 2 godine. To naravno ne mora da bude uslov, ali ozbiljniji MBA programi na prestižnim univerzitetima na to gledaju kao na pravilo.
 4. Master of Fine Arts (MFA) – Ovo je diploma koja se dobija nakon završenih osnovnih studija vizuelnih ili primenjenih umetnosti. Masteri najčešće traju 2 godine iz ovih oblasti.
 5. Master of Law (LLM) – Ovo je diploma nakon završenih master studija iz oblasti prava. Masteri su najčešće dvogodišnji u USA, u Evropi ima i jednogodišnjih i dvogodišnjih.

Doktorske studije

PHD ili doktorske studije su studije nakon završenih dvogodišnjih ili dužih mastera. To su studije bazirane na naučnom istraživanju do tada neistražene teme iz vaše oblasti studija i predstavljaju put ka akademskoj karijeri. Ne upisuju se na klasičan način i u inostranstvu se tretiraju kao posao za koji ste plaćeni. 80% doktorski studija je istraživanje i pisanje doktorske teze, dok je ostalih 20% predavanje studentima na fakultetu.  One traju od 3 -7 godina, u zavisnosti od oblasti, zemlje, institucije.. Nemate rok da ih završite i uglavnom ih ljudi upisuju u kasnijoj dobi svog života. Nakon završenih doktorskih nauka, važite za eksperta iz vaše oblasti studija.

Napomene– diplome i zvanja

Ova zvanja često iz iste oblasti mogu da budu i B.A. i B.S. ili M.A. ili M.S., to zavisi sve od zemlje u kojoj ste odlučili da studirate kao i same institucije. Ne dajte da vas to zbuni, jer su u suštini sve one dosta slične, razlike su možda u par ispita ili u projektima na kraju studija

To što završavate trogodišnje studije nije prepreka za jednogodišnji master, kao kod nas. UK, Holandija, Švedska najviše i nude jednogodišnje mastere. Ukoliko ipak želite da nastavite vaš put ka doktorskim studijama, onda izaberite dvogodišnje mastere.

Naš savijet je da ukoliko želite da nastavite akademsku karijeru, počnete da tražite mentora za doktorske već na početku master studija. Obično je vrlo malo otvorenih pozicija na univerzitetima za buduće doktorante, pa je potrebno što pre sebi obezbediti mijesto. Trudite se da sa tim profesorom, tj budućim mentorom ostvarite dobar odnos, da napišete dobar prijedlog doktorskog istraživanja i zanimljivu master tezu.

Nadamo se da smo vam odagnali nedoumice vezane za ovu temu! Ukoliko ste se odlučili na studije u inostranstvu ili imate lični upit, popunite formular ispod!

Zakaži konsultacije