Studiranje u Belgiji

BELGIJA

ZAŠTO STUDIJE U BELGIJI?

Studiranje u Belgiji može da bude fantastično iskustvo. Uprkos svojoj veličini, zemlja ima znamenitu kulturu i populaciju od preko 11 miliona stanovnika. Takođe, ona je dom Evropske unije (EU) i Organizacije Severnoatlantskog Saveza (NATO), što je čini političkim jezgrom. Smještena u Zapadnoj Evropi na granici sa Njemačkom, Luksemburgom, Francuskom i Holandijom, Belgija se može grubo podjeliti na tri zasebne oblasti. 

U severnom djelu Flandrije govore uglavnom holandski (flamanski), u južnom djelu govore uglavnom francuski, a u oblasti Briselske prestonice većina ljudi govori i francuski i holandski. Belgija je gusto naseljena zemlja i dobrodošla je sredina za internacionalne studente. Smještena u samom srcu Evrope, Belgija je divna multikulturalna zemja i bila bi fantastičan izbor za svakog internacionalnog studenta.

Poznata po visokom kvalitetu života, zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju. Širom Belgije postoji veliki broj odličnih institucija visokog obrazovanja, koje nude visoko-kvalitetno obrazovanje na svim nivoima. Naći ćete čak sedam belgijskih univerziteta u 500 najboljih po QS svijetskoj rang listi, od kojih četiri u prvih 200! Na vrhu je KU Leuven, pozicioniran na 71. mjestu.

KOLIKO KOŠTA STUDIRANJE U BELGIJI?

Belgija koristi euro (€) kao svoju valutu. Postoje državni i privatni univerziteti, a školarina će zavisiti od toga koji ćete od njih izabrati. Ako dolazite iz zemlje EU/EEA i odlučite da idete na državni belgijski univerzitet, možete očekivati da cćete platiti oko €850 godišnje. Ako, pak, dolazite iz neke druge zemlje, možete očekivati da ćete platiti između €1,000 i €4,000 godišnje. 

Za postdiplomske ili doktorske studijske programe, većna studenata će morati da plate taksu za prijavu. Privatna ustanova će najverovatnije naplaćivati više od državne. Troškovi života će zavisiti od toga gdje ćete se odlučiti da živite, kao i od toga da li boravite u univerzitetskom ili privatnom smještaju. U prosjeku, životni troškovi mogu biti između €750 i €1,100 mjesečno. To uključuje smještaj, prevoz i hranu.

Studiranje u belgiji
Studentske vize za belgiju

VIZE ZA STUDIRANJE U BELGIJI

Cijena obrade dosijea (dokumentacije) je €180 i plaća se prilikom predaje zahtjeva od 01.07.2009. Osobe sa stalnim boravkom Crnoj Gori koje nameravaju da traže vizu za privremeni boravak u Belgiji/Luksemburgu, na osnovu upisa na fakultet, treba da se lično obrate odeljenju za vize minimum tri nedelje unaprijed. Osim “zahtjeva za vizu”, tj. formulara koji treba da je kompletno popunjen latiničnim pismom, na francuskom, holandskom ili engleskom jeziku potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

Dokumenta

 • pasoš koji važi najmanje tri mjeseca po isteku vize (obavezno potpisan),
 • fotokopija prve strane pasoša,
 • dvije skorašnje fotografije (obavezno u boji, dimenzija 32 x 39mm),
 • potvrda od fakulteta u Belgiji/Luksemburgu da ste primljeni i upisani,
 • potvrda o podnijetom zahtjevu (prije 15. jula tekuće godine) za nostrifikovanje predhodno stečenih diploma (za francusko govorno područje)
 • ljekarsko uvjerenje izdato od doktora ovlašćenog od strane Ambasade. Pitati za kontakt!
 • Potvrda da niste pod istragom koja obuhvata period od poslijednjih 5 godina +prevod + apostil (na original i na prevod),
 • “garantno pismo, Aneks 32”, legalizovano od strane belgijskih/luksemburgških vlasti + fotokopija obije strane lične karte garanta + dokaz o redovnim primanjima (poslednje tri platne liste) ili dokaz o stipendiji,
 • diplome o prethodno završenoj srednjoj školi, godini studiranje ili fakulteta +
 • prevod + apostil (na original i na prevod),
 • nostrifikovane diplome prethodno završene srednje škole, godine studiranja ili
 • fakulteta + prevod + apostil (na original i na prevod)

NEOPHODNO JE PRILOŽITI KOPIJU KOMPLETNOG DOSIJEA TJ. DOKUMENTACIJE.PAŽNJA

 •  Sva dokumenta treba da budu skorašnja i ovjerena APOSTILOM od strane lokalnih  vlasti i prevedena na jedan od zvaničnih jezika (francuski ili holandski).
 • Svaka predaja falsifikovanih ili lažnih dokumenata može da bude predmet sudske  istrage.
 •  Dodatna dokumenta uvijek mogu da budu zatražena.

ŽIVOT U BELGIJI TOKOM I NAKON STUDIJA

Studiranje u Belgiji ne mora da bude skupo. Možda ćete moći da dobijete posao sa skraćenim radnim vremenom u zavisnosti od toga odakle dolazite. Ako ste iz zemlje EU / EEA, vjerovatno ćete moći da radite bez dodatnih dozvola. Ako ste iz bilo koje druge zemlje, možda ćete morati tražiti dozvolu u obliku radne dozvole da biste radili za vrijeme studija i vjerovatno će biti dozvoljeno da radite do 20 sati. Vaš univerzitet će moći da pruži informacije o tome.

Drugi trošak koji treba uzeti u obzir je zdravstveno osiguranje. Ako ste nosilac EHIC-a, moći ćete pristupiti zdravstvenoj zaštiti po istoj cijeni kao i belgijski državljani kada se pridružite ‘mutuelle’. Ako ne posedujete EHIC, moraćete ili da kupite zdravstveno osiguranje ili da osigurate da vaša trenutna politika važi za vaš boravak u Belgiji. Tada ćete morati da se pridružite ‘mutuelle’ da biste dobili zdravstvene beneficije. Donijeti su novi propisi od 1. januara 2019. godine, a radna dozvola tipa C je ukinuta. Da li ste student iz zemlje koja nije dio EEA? Da li imate pravo boravka u Belgiji na osnovu vaših studija i želite li da radite?

Dodatno

Do kraja 2018. godine mogli ste da radite u Belgiji, ako samo ste se prijavili za radnu dozvolu tipa C. Od 1. januara 2019. više vam ne treba radna dozvola. Sada možete raditi u Belgiji koristeći vašu elektronsku boravišnu dozvolu. Od 1. januara 2019. godine, dozvole za boravak date državljanima koji nisu članice EEP-a, a koji studiraju u Belgiji, navode da možete raditi „ograničenu količinu“ (na holandskom: „beperkt“). 

Sa ovom dozvolom boravka, možete raditi za svakog poslodavca u Belgiji pod sledećim uslovima:

 • Možete raditi tokom perioda važenja vaše boravišne dozvole.
 • Tokom akademske godine, možete raditi najviše 20 sati nedeljno (osim tokom zvaničnih prazničnih perioda).
 • Vaš rad treba da bude kompatibilan sa vašim studijama, što znači da ne možete raditi kada morate biti prisutni u obrazovnoj ustanovi.

Da li ste stigli u Belgiju prije 2019. godine i da li ste dobili radnu dozvolu tipa C za akademsku godinu 2018-2019?Ako imate radnu dozvolu tipa C koja je i dalje važeća do kraja ove akademske godine, i dalje je možete koristiti. Da li ste stigli u Belgiju pre 2019. godine i da li ste dobili radnu dozvolu tipa C?

Elektronska boravišna dozvola koju ste dobili prije 2019. godine ne pominje vaše zaposlenje. Savjetujemo vam da svom poslodavcu date kopiju vaše boravišne dozvole i vašu registraciju u obrazovnoj ustanovi. Takođe, možete podnijeti zahtjev za novu boravišnu dozvolu u gradskoj upravi (uz naknadu).

 • Kao građanin koji nije član EEZ-a, ne možete raditi više od 20 sati sedmično tokom akademske godine.
 • Tokom zvaničnih prazničnih perioda (tj. Božić, Uskrs ili letnji odmor), ovo ograničenje se ne primjenjuje, tako da možete raditi više od 20 sati dnevno.
 • Ako dođete u Belgiju tokom letnjih praznika prije akademske godine u kojoj započinjete studiranje, ne smijete raditi tokom tih mjeseci.