Srednjoškolske razmene u Italiji

ŠKOLSKO ISKUSTVO

Srednjoškolske razmene u Italiji – Studenti poboljšavaju svoje znanje o italijanskoj kulturu i jeziku kroz aktivno učešće u porodici, životu škole i zajednice. Program daje priliku studentima da provedu određeni vremenski period  učeći u italijanskoj gimnaziji i živeći sa italijanskom porodicom. Neke škole organizuju vannastavne programe aktivnosti popodne. Studenti mogu da budu smešteni u bilo kom regionu Italije prema raspoloživosti. Imajte na umu da je orijentacija, kulturna i kurs jezika se nudi po dolasku u Septembar. Sastanci sa drugim studentima na razmeni u toj zemlji mogu da se organizuju tokom školske godine. Svi studenti na razmeni su dužni da pohađaju 16 sati italijanskog jezika na početku školske godine: 2 časa nedeljno, tokom 8 nedelja. 

Srednjoškolske razmene u Italiji

ŠKOLSKI SISTEM

„Scuola superiore“ (srednja škola) prihvata učenike od 14 do 19 godina. Italijanski studenti počinju ovu školu posle pohađanjai pet godina „scuole elementare “(osnovna škola) i tri godine „scuola medie“ (junior srednja škola). Ponuđeni predmeti zavise o tipu škole: klasična, naučna, umetnička, tehnička, ili profesionalna škola. Raspored časova je uglavnom od 8:00 do 13:00 – 14:00.Neke škole nude vannastavne,popodnevne aktivnosti (sport, pozorište i tako dalje). Studenti često sami organizuju ove aktivnosti ako ih ne organizuje. Takođe učeniima nudimo Homestay boravak u italijanskog porodici ili u internatima (od 4 do 12 nedelje). Diplomiranje nije moguće.

Lokacija: Po celoj zemlji / Friuli region

Godine: 15-18 godina

Borading: Pun pansion

Smeštaj: Porodica domaćin / Rezidencija

Dužina programa: 4 nedelje / 8 nedelja / 12 nedelja / Semestar / Akademska godina

Tip: Državne škole 

Rok za prijavu: 31. mart za polazak u Septembru i 31. avgust za dolazak u januaru

Kasne prijave mogu biti prihvaćene, u zavisnosti od dostupnih mesta na programu i vremenske obrade vize. 

Uslovi: Studenti moraju biti intervjuisani kod nas pre nego što budu prihvaćeni na program. Minimum dvogodišnjeg iskustvo učenja italijanskog jezika i dobri akademski rezultati su potrebni.

LokacijaProgram CENE
Svuda u Italiji Smeštaj u porodici srednja škola u Italiji 4 nedelje  2100€
Svuda u Italiji Smeštaj u porodici srednja škola u Italiji 8 nedelja3000€
Svuda u Italiji Smeštaj u porodici srednja škola u Italiji 12 nedelja4000€
Svuda u Italiji Smeštaj u porodici srednja škola u Italiji – jedan semestar- – EU državljanstvo 5300€
Svuda u Italiji Smeštaj u porodici srednja škola u Italiji – 1 godina – EU državljanstvo7000€
Svuda u Italiji Smeštaj u porodici srednja škola u Italiji – jedan semestar- NONEU državljanstvo 6000€
Svuda u Italiji Smeštaj u porodici srednja škola u Italiji – 1 akademska godina –  NONEU Državljanstvo 
7000€
Srednjoškolske razmene u Italiji
Srednjoškolske razmene u Italiji

U cene je uključeno sledeće -Srednjoškolske razmene u Italiji

 • Administrativne takse
 • Smeštaj u porodici sa punim pansionom (ručak u paketu radnim danima)
 • Prevoz sa aerodroma i transfer do porodice domaćina po dolasku i odlasku ma
 • najbliži aerodrom porodice (nakon orijentacije)
 • Šestodnevni kurs orijentacije, razgledanja i italijanskog jezika po dolasku koji održava
 • lokalni koordinator za studente koji nisu iz EU ili trodnevna orijentacija po dolasku- EU studenti (samo dugoročni programi)
 • Dodatni obavezni kursevi jezika (8 nedelja, 16 sati, 2 sata nedeljno: 250 evra – samo dugoročni programi)
 • Podrška, pomoć i 24-satni telefonski broj za hitne slučajeve tokom celog programa
 • Program za e-učenje jezika (samo dugoročni programi)

Nije uključeno – Srednjoškolske razmene u Italiji

 • Međunarodne avionske takse
 • Putno osiguranje (izgubljeni prtljag, kašnjenje leta itd.)
 • Naknade za vizu, boravak, pasoš i lekarski pregled
 • Školske ekskurzije, knjige, materijal, uniforma, školski ručkovi po potrebi, školarine (ako postoje) (neke javne škole mogu zahtevati od učenika da plaćaju između
 • 50 i 150 evra administrativne takse za ceo semestar ili godinu)
 • Lokalni prevoz (do i od škole, kao i privatni)
 • Dodatne aktivnosti u organizaciji škole
 • Domaća putovanja nakon orijentacije i tokom programa, uključujući promene porodice 
 • Lični troškovi i džeparac
 • Medicinsko osiguranje, osiguranje od odgovornosti i hitno vraćanje u zemlju