Studiranje u Irskoj

IRSKA

Studije u Irskoj

ZAŠTO STUDIJE U IRSKOJ?

Irska je dom nekih od najboljih univerziteta na svetu. Neke od ključnih oblasti u kojima su se irski univerziteti specijalizovali uključuju prirodne nauke, tehnologiju, ekonomiju i humanističke nauke. Širom Irske postoji 200 univerziteta i tehnoloških instituta na koje se možete prijaviti. Studiranje u Irskoj je sjajno iskustvo za vaš profesionalni razvoj, ali skuplje nego negde drugde u Evropi. Naravno, koliko ćete na kraju platiti zavisiće od velikog broja faktora.

KOLIKO KOŠTA STUDIRANJE U IRSKOJ?

Školarine za studente iz EU / EEA

Studiranje u Irskoj ima razlišitu cenu u zavisnosti od vašeg državljanstva. U Irskoj su bachelor studije bile besplatne za građane Irske, zemalja EU / EEA i Švajcarske. Troškove je pokrivala Uprava za visoko obrazovanje (HEA).Ovo i dalje važi za Južnu Irsku ali ne i za Severnu, koju je zajedno sa UK pogodio Brexit. 

Imajte na umu da nisu svi programi koje nude državni univerziteti besplatni. Uvek proverite zvaničnu stranicu studijskog programa da biste videli koje se školarine primenjuju na studente iz vaše zemlje.

Da biste iskoristili „inicijativu besplatnih školarina“, morate se prijaviti za program državnog finansiranja i dokazati da ispunjavate uslove. Ne ispunjavate uslove ako:

Već imate završene osnovne studije

Već imate završene postdiplomske studije

Ponavljate godinu studija

Državljanstvo, imigracioni status, prebivalište i zahtevi za prgram su drugi kriterijumi koji vas mogu kvalifikovati za fakultetsku diplomu bez školarine.

Za postdiplomske (master i doktorske) studije, studenti EU / EEA treba da očekuju da plaćaju školarinu u rasponu od 3.000 do 30.000 EUR / akademsku godinu. Programi za biznis i medicinu su obično najskuplji.

Školarine za NONEU studente :

Osnovne studije:  9.850 – 55.000 EUR / godišnje

Master i doktorski programi: 9.950 – 35.000 EUR / godišnje

Svi međunarodni studenti (i EU / EEA i građani koji nisu EU / EEA) moraju da plaćaju studentsku članarinu u iznosu od najviše 3.000 EUR po godini za studentske usluge, kao što su prijave na ispite i podrška raznim studenskim klubovima i društvima. Naknada varira od jednog do drugog univerziteta i može se menjati svake godine.

studiranje u irskoj

VIZE ZA STUDIRANJE U IRSKOJ

STUDENTSKA VIZA

Svi internacionalni studenti moraju da imaju studentsku vizu za koju se aplicira online.

Podnošenje bilo kog ili svih ovih navedenih dokumenata ne garantuje da će vaša prijava biti uspešna.Moraju se dostaviti originalni dokumenti.Ako predate dokument koji nije na engleskom / irskom jeziku, uz njega mora biti priložen pun prevod. Svaki prevedeni dokument mora da sadrži:

 • potvrda prevodioca da je to tačan prevod originalnog dokumenta;
 • datum prevoda;
 • puno ime i potpis prevodioca; i
 • kontakt podaci prevodioca.

Dodatno

Potpisan prijavni obrazac i plaćena odgovarajuća naknada (tamo gde je to potrebno) moraju biti propraćeni dole navedenim dokumentima: 

 • Dve boje fotografije stare ne više od 6 meseci
 • Vaš trenutni pasoš i punu kopiju svih prethodnih pasoša
 • Vaš trenutni pasoš mora da važi najmanje 12 meseci nakon predloženog datuma dolaska u Irsku.
 • Potpisano pismo za prijavu, uključujući sve vaše kontakt podatke:iznoseći razlog zašto želite da dođete u Irsku, davanje detalja o članovima vaše porodice koji su trenutno u Irskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici EU, obavezujući se da ćete poštovati uslove vize, da nećete postati teret državi i da ćete napustiti državu istekom dozvole da ostanete.
 • Dokaz da ste upisani na univerzitet u Irskoj
 • Napomena: Ako je školarina za program manja od 6.000 EUR, školarina mora biti u potpunosti plaćena fakultetu pre nego što podnesete zahtev za vizu. Ako je školarina za program veća od 6.000 €, morate platiti najmanje ovaj iznos pre podnošenja zahteva za vizu i dokazi o tome treba da budu navedeni u vašem pismu o prihvatanju sa univerziteta. Ovaj minimalni iznos je uslov zavizu. Međutim, fakultet koji želite da pohađate može zahtevati potpunu uplatu školarine.
 • Dokaz da imate akademsku sposobnost da pratite izabrani kurs
 • Morate dostaviti dokaze da imate sposobnost da pratite izabrani program, npr. Vaše kvalifikacije.
 • Dokaz o vašem nivou engleskog jezika
 • Morate dokazati da imate dovoljno sredstava za izdržavanje boravka u Irskoj bez oslanjanja na povremeni posao. To je obično potvrda iz banke uz prateće dokaze da posedujete minimum 7000€ za troškove života.
 • Privatno medicinsko osiguranje

Potrebno je osiguranje privatnog zdravstvenog osiguranja. Vaš fakultet može to da organizuje u vaše ime. Ako je to slučaj, detalji o tome moraju biti uključeni u pismo o prihvatanju sa koledža. Ako to nije dogovorio koledž, to morate sami organizovati i priložiti dokaze uz prijavu.

ŽIVOT U IRSKOJ TOKOM I NAKON STUDIJA

TROŠKOVI ŽIVOTA

Valuta Irske je evro. Neki prosečni životni troškovi u Dablinu su (u evrima i američkim dolarima):

 • Mesečna kirija (studentski domovi): 600-900 € (710- 1060 $)
 • Komunalne usluge (mesečni prosek): 160 € (190 USD) *
 • Mesečna karta za javni prevoz: 130 € (155 USD)
 • Obrok (jeftin restoran): 15 € (18 USD)
 • Kafa: 3,30 € (3,90 $)
 • Mleko (1 litar): 0,95 € (1,15 USD)
 • Povrće (1 kg): 1 – 2 EUR (1,20 USD – 2,40 USD)
 • Jaja (desetak): 3 evra (3,55 dolara)
 • Voda (1,5 litre u boci): 1,55 € (1,85 USD)
 • Govedina (1 kg): 10,40 € (12,35 USD)
 • Pivo / stout (boca): 2,80 € (3,35 USD)
 • Hleb (vekna): 1,45 € (1,75 USD)

* Ako živite u studentskim domovima, komunalije, pa čak i internet, često su uključeni u stanarinu.Prosečni troškovi života u Dablinu bez stanarine su oko 900 evra (1060 dolara) mesečno. Troškovi života obično ne uključuju kiriju u Irskoj.

Irska je jedna od pristupačnijih zemalja, ali pronalazak stana može biti zaista naporna stvar. Pre nego što podnesete zahtev za vizu, moraćete da pronađete mesto za život. Posle toga, od novog stanodavca moraćete da primite potvrdu da ste platili depozit i stanarinu za prvi mesec. Zavisno od vašeg državljanstva, ovo ćete možda morati priložiti uz zahtev za vizu.

Studentski život

Srećom, studentskog smeštaja ima u celoj zemlji. U Dablinu i Korku možete lako pronaći smeštaj negde u gradu ili predgrađu. Na manje važnim mestima verovatno možete pronaći porodicu ili vlasnika stana od kog možete iznajmiti sobu. Ovo će samo biti plus vašem irskom iskustvu, jer ćete se svakog jutra tokom cele godine buditi uz valovite predele, loše vreme i živopisne nijanse zelene.

Bankovne kartice su široko prihvaćene širom Irske. Međutim, u većini slučajeva moći ćete da koristite samo čipove i pin kartice. Nema mnogo mesta, posebno izvan Dablina, koja će prihvatiti kartice prevlačenja. Ako nemate čip-i-pin karticu, najviše ćete se oslanjati na gotovinu.

Međunarodni studenti koji su full time studenti i to u trajanju od najmanje godinu dana ne moraju da imaju radnu dozvolu za rad u Irskoj.

Studenti koji imaju važeću dozvolu imigracionog br-2mogu da rade 40 sati nedeljno samo tokom juna, jula, avgusta i septembra i od 15. decembra do 15. januara zaključno. U svim ostalim vremenima studenti koji imaju vizu 2 biće ograničeni na rad od 20 sati nedeljno. Dozvola za rad prestaje istekom studentske dozvole.

PART -TIME POSAO

Studenti na univerzitetskim programima mogu dobiti part time posao tamo gde su:

 • Registrovan kod GNIB-a
 • Upisani na priznati program koji vodi ka kvalifikaciji koju je priznalo ministarstvo za obrazovanje
 • Pohađaju redovan programa obrazovanja 
 • Na programu su koji traje najmanje godinu dana

Međunarodni studenti koji ispunjavaju gore navedene uslove i žele da počnu da rade u Irskoj moraju dobiti lični broj javnih službi (PPS broj). Poslodavac može zaposlenima da plaća doprinose samo sa PPS brojem, a sredstva će se obično uplaćivati samo na irski bankovni račun. Nije retkost da imate probni period pre nego što ste stalno zaposleni. Irska minimalna zarada iznosi 9,15 € po satu.

studije u irskoj

Možda ćete biti u mogućnosti da ostanete u Irskoj nakon završetka studija radi traženja zaposlenja u okviru irskog programa posbno napravljenog za diplome. Ova šema postoji kako bi se legalnim rezidentima koji nisu državljani EU, a završili su treći nivo obrazovanja, zadržali u Irskoj kako bi tražili zaposlenje ili zatražili zelenu kartu / radnu dozvolu.Tokom odobrenog boravka po šemi, student može da radi sa punim radnim vremenom (40 sati nedeljno).

Univerziteti - Studiranje u Irskoj