CV za univerzitete u inostranstvu

CV za fakultete

CV za univerzitete u inostranstvu tj. curriculum vitae  pruža rezime vašeg akademskog ili profesionalnog iskustva i veština. Većina univerziteta zahteva CV kako bi videli vaša dostignuća, radno iskustvo,generalno vašu biografiju. Uvek dodajemo hobije, konferencije, projekte ili bilo kakve dodatne aktivnosti koje bi mogle da pojačaju vašu biografiju.

CV-jem se ne opisuje čitav vaš život; Za to zaposleni na univerzitetima nemaju vremena, a ni mogućnosti da analiziraju svaki detalj vašeg akademskog i poslovnog života. Na jedan univerzitet tj određeni fakultet na tom univerzitetu aplicira hiljade studenata iz celog sveta. Potrebno je da zaista izdvojite najbitnije.

CV sadrži 1-2 stranice i to je ogledalo vašeg akademskog i profesionalnog života u kratkim tezama. Mi ga pišemo da bude sažet i jasan. Ako u vašoj biografiji nema dela o radnom iskustvu, imamo dosta prostora za dodavanje sjajnijih informacija o vašim drugim uspesima.

Kako pišemo CV za univerzitete u inostranstvu?

Svaki naš klijent ili bilo koja osoba koj želi samo ovu uslugu dobija upitnik koji je potrebno da popuni. Mi informacije iz upitnika slažemo i sređujemo tako da CV bude gramatički tačan i da zadovolji uslove univerziteta kao i Vas. Mogućaa je izrada na čal 4 jezika: engleskom, španskom, nemačkom i italijanskom. Što se tiče dužine retko kada prekazi 2 A4 strane i najpopularniji format CV-ja za univerzitete u inostranstvu je Europass format. Uvek krećemo od sadašnjosti ka prošlosti što znači da počinjemo sa poslednjom akademskom institucijom koju pohađate i poslednjim zaposlenjem. Nije neophodno da sve konferencije navede, proberite one koje bi univerzitetu bile relevantne.

Uvek moramo da navedemo lične podatke, a slika nije bitan deo, pogotovo ne kada aplicirate na univerzitet. To Vam je ostavljeno na izbor. CV pišemo po standardima koji traže univerziteti. Moguća je izrada CV-a i za poslovne svrhe. Da biste izbegli perfekcionizam i preteranu subjektivnost, ovaj zadatak možete da prepustite našim profesorima jezika, kojima je to posao.