PRIPREMA ZA IELTS TEST

IELTS

Priprema za IELTS test je nešto što je zaista potrebni ukoliko mislite da polažete ovaj test engleskog jezika. Za razliku od TOEFL-a, IELTS je birtanki test engleskog jezika, koji se polaže u British Council-u u Podgorici ili Beogradu. Termina ima dosta manje nego kada je u pitanju TOEFL.

Ono što je drugačije jeste sam način polaganja testa, jer se ne radi kompijuterski. Veliki broj institucija priznaju podjednako i TOEFL i IELTS, jedino Australija ne priznaje TOEFL, dok Britanija priznaje, ali više naginje ka IELTSU jer je njihov test. Za studije je potrebno da polažete IELTS Academic. Rezervacija ide putem sajta – www.britishcouncil.rs/exam/ielts i prijava košta $239. 

Struktura testa

Delovi testa su isti kao i za TOEFL, polažu se u većoj učionici, pismeno. Reading, Writing i Listening traju 2 sata I 40 minuta bez pauze, usmeni deo možete da polažete taj isti dan. Moguće je da dobijete drugačiji termin za usmeni deo, uvek vam stigne mejl obaveštenja ukoliko se to desi. 

Na dan testiranja je potrebno da ponesete: 

  • Ličnu kartu
  • Grafitnu olovku, hemijsku i gumicu za brisanje 
  • Flašicu vode 
PRIPREMA ZA IELTS
IELTS test

1. Reading – priprema za IELTS test

Traje 60 minuta. Tri duga odlomka za čitanje sa zadacima (uključujući dijagrame, grafikone ili ilustracije). Tekstovi se kreću od opisnih i činjeničnih analitičkih. Test čitanja se sastoji od 40 pitanja, osmišljenih tako da testiraju širok spektar čitalačkih veština. Tu spadaju površno čitanje, traženje glavnih ideja, detaljno čitanje. Ovi tekstovi su uzeti iz knjiga, časopisa, magazina i novina.

2. Writing – priprema za IELTS test

Traje 60 minuta. Jedan pismeni zadatak kojim se opisuje, objašnjava ili rezimira tekst ili dijagrami (minimum 150 reči) Jedan zadatak pisanja eseja (minimum 250 reči). Teme su od opšteg interesa i prikladne za testiranje kandidata koji se upisuju na osnovne i postdiplomske studije ili žele da ostvare status profesionalne akreditacije. Postoje dva zadatka: Zadatak 1 – dobićete grafikon, tabelu, kartu ili dijagram, a vaš zadatak je da opišete, rezimirate ili objasnite informacije svojim rečima. Od vas se može zahtevati da opišete i objasnite podatke, opišete faze procesa, kako nešto funkcioniše ili da opišete neki predmet ili događaj. Zadatak 2 – pisanje eseja kao odgovora na neku tačku gledišta, argument ili problem. Odgovori na oba zadatka moraju biti u formalnom stilu.

3. Listening – priprema za IELTS test

Traje 40 minuta. Četiri zvučna snimka sa različitim akcentima.  Odgovore ćete upisivati koristeći: odabir između više ponuđenih odgovora, povezivanje odgovarajućih stavki. Slušaćete četiri zvučna snimka izvornih govornika engleskog jezika i zatim upisati vaše odgovore na ni postavljenih pitanja.

4. Speaking

10-15 minuta. Intervju uživo sa vašim ispitivačem koji se sastoji iz kratkih pitanja o poznatim temama i detaljno izlaganje o jednoj temi. Imajte na umu sledeće: u zavisnosti od lokacije test centra od vas se može tražiti da usmeni deo testa zakažete za neki drugi dan. Usmeni test procjenjuje vašu upotrebu govornog engleskog jezika. Svaki test se snima.

1. deo – ispitivač će vam postavljati uopštena pitanja o vama i drugim opšte poznatim temama kao što su kuća, porodica, posao, studije i interesovanja. Ovaj deo traje između četiri i pet minuta.

2. deo – dobićete karticu s temom o kojoj treba da govorite. Imaćete jedan minut da se pripremite pre nego što počnete da govorite najduže dva minuta. Ispitivač će vam zatim postaviti jedno ili dva pitanja na istu temu.

3. deo – ispitivač će vam postaviti dodatna pitanja na istu temu. Ta pitanja će vam pružiti priliku da diskutujete o apstraktnijim idejama i pitanjima. Ovaj deo testa traje između četiri i pet minuta.

Priprema za IELTS test
IELTS test priprema
IELTS

možete da polažete onoliko puta dok ne zadovoljite kriterijum fakulteta. Ukupno nosi 9.0. Za osovne studije je potreban minimum od 5.5 ili 6.0, a za master od 6.5-7.5 ili više. Naše priprema za IELTS test su zaista temljene i naši studenti uvek dobijaju zadovoljavajuće rezultate. Savet je da uvek krenete par meseci pre samog slanja aplikacije na univerzitet u inostranstvu.

Rezultate dobijate u roku od mesec dana i imate opciju da vam stignu na kućnu adresu.