PRIPREMA ZA GRE TEST

GRE

Priprema za GRE test je itekako neophodna jer je reč o zaista kompleksnom testu koji malo ko položi na visokom nivou. Potrebna je priprema od minimu 3-6 meseci u zavisnosti od početnog znanja engleskog jezika ili matematike.. Naše pripreme za GRE test su sveobuhvatne i organizovane tako da Vam pojednostavimo matematička rešenja, a uprostimo komplikovane izraze na engleskom jeziku.

GRE (Graduate Record Exam) je standardizovani test koji je obavezan za upis na većinu fakulteta širom sveta. Odnosi se pre svega na one opcije koje su iz ekonomske oblasti. To može biti master iz oblasti mendžmenta, marketinga, prodaje, ekonomije ili biznisa. Test se polaže na engleskom jeziku i sastoji se od 3 dela: Analytical Writing, Verbal i Quantitative sections.

Analytical Writing – GRE TEST

 U ovom delu testa meri se sposobnost kandidata da: iznosi složene ideje jasno i efektivno, obrazloži ideje sa relevantnim argumentima i primerima preispita tvrdnje i prateće dokaze

PRIPREMA ZA GRE TEST
Priprema za GRE test

Ovaj deo testa sastoji se iz dva odvojena, vremenski ograničena pisana zadatka: Analiza zadate teme – Ovaj zadatak procenjuje sposobnost kandidata da kritički razmišlja na zadatu temu iz svakodnevnog života i da jasno izrazi svoje mišljenje u pisanoj formi.

Analiza zadatog argumenta – Ovaj zadatak procenjuje sposobnost kandidata da razume, analizira i procenjuje argumente i jasno izloži svoju procenu u pisanoj formi.

Verbal Section (Razumevanje teksta, poznavanje vokabulara i sposobnost kritičkog razmišljanja. U ovom delu testa meri se sposobnost kandidata da: Analizira tekst i izvlači zaključke na osnovu datog teksta; da zaključuje na osnovu nepotpunih informacija; prepozna način razmišljanja, stavove i pretpostavke autora; da razume i tumači značenje teksta kroz više nivoa, kao što su bukvalno, preneseno značenje ili namera autora. Odabere ključne delove teksta; razlikuje bitne od manje bitnih delova; sumira tekst; razume strukturu teksta

Quantitative sections (Matematičko rasuđivanje) – priprema za GRE test

U ovom delu testa meri se sposobnost kandidata da: razume, interpretira i analizira matematičke podatke, rešava problem koristeći matematičke metode, primenjuje osnovne veštine i pojmove iz aritmetike, algebra, geometrije i statističke analize podataka.

Za vreme matematičkog dela testa dozvoljeno je korišćenje kalkulatora na ekranu, a u slučaju polaganja testa u pisanom obliku, kalkulator je obezbeđen od strane centra za testiranje.

Rezultati

  • Analitičko pisanje: od 0.0 do 6.0 bodova (mereno u intervalima od 0.5 bodova)
  • Razumevanje teksta, poznavanje vokabulara i sposobnost kritičkog razmišljanja:
    od 130 do 170 bodova (mereno u intervalima od 1 boda)
  • Matematičko rasuđivanje od 130 do 170 bodova (mereno u intervalima od 1 boda)
Priprema za GRE test
GRE test priprema

Kod GRE opšteg testa vi sami odlučujete koji rezultat ćete poslati školama. Ako smatrate da niste dali sve od sebe na dan ispita, uvek možete ponovo izaći na test i poslati samo one rezultate koje želite da škola vidi.

Ova mogućnost je deo Score Select opcije koja je dostupna jedino pri polaganju GRE testa. Šta više, GRE opšti test je jedini prijemni test koji dozvoljava da preskčete pitanja u okviru jednog dela.

Možete da se vratite u nazad i promenite odgovor i da u okviru jednog dela birate pitanja na koja želite prvo da odgovorite.

Ukoliko želite da zakažete vaš prvi čas popunite formu ispod: