PRIPREMA ZA GMAT TEST

GMAT

Priprema za GMAT test (Graduate Management Admission Test) je standardizovan test koji pomaže  poslovnim školama i univerzitetima da procene sposobnost kandidata za dalje studije iz oblasti biznisa i  menadžmenta, generalno ekonomije. Oni koji  postignu dobar rezultat na GMAT-u imaju veće šanse da upišu željeni fakultet, naročito u Americi i na boljim univerzitetima u svetu gde je ovaj ispit neophodan za većinu poslovnih škola. 

Oko 1,900 poslovnih škola i univerziteta širom sveta koristi GMAT rezultate kao deo upisnog procesa. Takođe, ovaj test se korisiti za sve smerove marketinga, menadžmenta i generalno ekonomije na skoro pa svim boljim državnim i privatnim školama širom sveta. 

Delovi ispita – gmat test

GMAT ocenjuje verbalne, matematičke i analitičke veštine pisanja kandidata i traje oko četiri sata. Analitičko pisanje se sastoji iz dva zadatka – analize problema i analize argumenta i za svaki od eseja kandidati imaju po pola sata.

Kvantitativni deo  ima 37 pitanja iz oblasti analize podataka i rešavanja problema i traje 75 minuta. Verbalni  deo se sastoji od 41 pitanja iz oblasti razumevanja čitanja, kritičkog rasuđivanja i ispravke rečenica. Vreme koje imate na raspolaganju za ovaj deo ispita je 75 minuta. Test se radi na kompjuteru koji podešava težinu pitanja prema prethodnom odgovoru kandidata, odnosno  što bolje/ lošije uradite prethodna pitanja, to će sledeća pitanja biti teža/lakša.

Rezultati 

Rezultati važe pet godina i boduju se posebno za pisanje (ocene od 1 do 6) i ostala dva dela testa (od 200 do 800 bodova). Kandidati takođe dobijaju procentualni rezultat koji se odnosi na ukupan poredak među ostalim kandidatima u svetu u  poslednje tri godine. Posle ispita je na raspolaganju je nezvanični izveštaj koji navodi broj  bodova i procentualni rezultat za kvantitativni i verbalni deo. Zvanični rezultat testa koji ukljucuje sva tri dela ispita dostupan je za oko 20 dana. Kandidati koji su nezadovoljni rezultatima mogu da ponovo polažu test za 31 dan. Na test se  može izlaziti maksimalno pet puta godišnje.

Prijava za polaganje 

Polaganje ispita košta 250 američkih dolara i prijavljuje se online, na sajtu www.mba.com. Kandidati treba da otvore nalog na ovom sajtu i pripreme  karticu(Visa i sl.) za plaćanje ispita. Test se može polagati u ovlašćenim centrima širom sveta. Više ne postoji test u Beogradu za GMAT, ali moguće je u Tirani ili Skoplju. Ovaj ispit nije nimalo lako spremiti i priprema ne može biti kraća od 2 meseca ako ste već na dobrom nivou znanja engleskog jezika. (minimalno B2, poželjno C1). 

PRIPREMA ZA GMAT TEST
NAŠA PRIPREMA ZA GMAT TEST

Savetujemo da pripremu otpočnete u našoj SAT školi i time olakšate sebi samo spremanje za ispit. Na ovim pripremama za gmat test rade profesori koji su uglavnom svi diplomirani matematičari ili predaju godinama matematiku i engleski u školama i univerzitetima. Pripreme su vrlo detaljne, sveobuhvatne i raspolažemo najnovijim ispitnim materijalima. 

    Za sada nudimo isključivo besplatnu simulaciju TOEFL testa. Za ostale testove ne nudimo besplatne simulacije, već morate odmah da zakažete svoj prvi čas.

    Cena TOEFL i IELTS individualnih priprema je 1700 RSD ili 15€ u trajanju od 60 minuta. Broj potrebnih časova je vrlo individualan i zavisi od vašeg početnog nivoa.

    Cena individualnog časa za SAT je 2300 RSD ili 20€ u trajanju od 60 minuta i to odvojeno časovi engleski i odvojeno matematika. Za GRE,GMAT i OMPT-A važe isti uslovi.